x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO T - Talenat

Talenat
Autor: Dr. Vladimir Isurin / Datum: 01.01.2015.
Talenat predstavlja optimalnu kombinaciju psihofizioloških, antropometrijskih i mentalnih osobina pojedinca koje mu omogućavaju da lakše ovlada određenom veštinom. 
Talenat
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Talenat (engl. Talent) predstavlja istaknutu sposobnost za neko područje (sport, umetnost, nauka, politika i dr.) Talenat u sportu se definiše kao idealna struktura antropološki genetski determinisanih karakteristika od kojih zavisi uspešnost u određenoj sportskoj disciplini.