x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO T - Tehnička priprema

Tehnička priprema
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Pod tehničkom pripremom se podrazumeva stepen usvojenosti sistema kretanja (tehnike) karakterističnog za sportsku granu i usmerenog ka postizanju visokih sportskih rezultata.