x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO T - Taktika

Taktika
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Taktika u sportu predstavlja celishodnu, svesnu promenu ponašanja i motoričke aktivnosti sportiste ili ekipe u zavisnosti od uslova i situacije sa ciljem da se postigne uspeh u sportskim takmičenjima. 
Taktika
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Taktika u sportu, iz ugla sportskog treninga, definiše se kao izbor i primena sredstava, metoda i formi vođenja sportske borbe sa ciljem postizanja maksimalnih rezultata.