x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO O

Obučavanje
Autor:Dr. Drago Tomić/ Datum:01.01.2015.
Obučavanje je proces koji ima za cilj usvajanje osnovnih oblika specifične tehnike, najčešće kao spoljnjeg motoričkog stereotipa. 
Odlučivanje
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Odlučivanje je proces koji obuhvata izvestan broj uzastopnih, međusobno zavisnih koraka koji nam pomažu da dođemo do rešenja problema na metodičan, racionalan način. 
Odnosi s javnošću
Autor:Sem Blek/ Datum:01.01.2015.
Odnosi s javnošću predstavljaju umetnost i znanje kojim se kroz uzajamno razumevanje zasnovano na istinskom i postupnom obaveštavanju postiže određena harmonija u srednini. 
Optimizacija trenažnog procesa
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Optimizacija trenažnog procesa predstavlja skraćivanje vremena, a maksimiziranje eflkasnosti što u najvećoj meri zavisi od genetskih predispozicija (talenta-stepena i intenziteta adapatacije). 
Opšta izdržljivost
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Opšta izdržljivost predstavlja izdržljivost u produženim aktivnostima umerenog intenziteta sa uključivanjem većeg dela mišićnog aparsta. 
Opšta snaga
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Opšta snaga predstavlja sposobnost savlađivqnja raznih vrsta otpora angažovanjem svih najvećih mišićnih grupa.
Organizacija
Autor:Sofor/ Datum:01.01.2015.
Organizacija je "telo" stvoreno sa određenim ciljem, u kome egzistira više učesnika koji su plaćeni i koordinirani (vođeni) ka zajedničkom ostvarenju. 
Organizaciona struktura
Autor:Jones/ Datum:01.01.2015.
Organizaciona struktura predstavlja formalni sistem zadataka i ovlašćenja koji kontroliše na koji način ljudi (zaposleni) koordiniraju svoje akcije i koriste resurse za postizanje ciljeva organizacije. 
Organizator
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Organizator predstavlja čoveka koji organizuje, sređuje, uređuje  ili je pak osnivač organizacije. 
Organizator sportske priredbe
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Organizator sportske priredbe jeste lice koje na sopstvenu odgovornost odličuje o organizovanju i sprovođenju određene sportske priredbe, njome upravlja i vodi je ili na neki drugi način svojim postupcima stvara bitne pretpostavke za njeno održavanje. 
Organizovanje
Autor:Dr. Dragan Životić/ Datum:01.01.2015.
Organizovanje predstavlja delatnost u kojoj se projektuju i uspostavljaju odnosi među aktivnostima i ljudima uključenim u pribavljanje, alociranje, primenjivanje i zamenjivanje organizacionih resursa, sa krajnjim ciljem konstrukcije takve organizacije rada, koju čine, s jedne strane, efikasna struktura autoriteta, a sa druge strane, komunikacioni kanali koji su potrebni za realizaciju ciljeva nekog organizacionog sistema. 
Stranica 1 od 2