x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO O - Optimizacija trenažnog procesa

Optimizacija trenažnog procesa
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Optimizacija trenažnog procesa predstavlja skraćivanje vremena, a maksimiziranje eflkasnosti što u najvećoj meri zavisi od genetskih predispozicija (talenta-stepena i intenziteta adapatacije).