x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO O - Organizator

Organizator
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Organizator predstavlja čoveka koji organizuje, sređuje, uređuje  ili je pak osnivač organizacije.