x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO O - Organizaciona struktura

Organizaciona struktura
Autor: Jones / Datum: 01.01.2015.
Organizaciona struktura predstavlja formalni sistem zadataka i ovlašćenja koji kontroliše na koji način ljudi (zaposleni) koordiniraju svoje akcije i koriste resurse za postizanje ciljeva organizacije. 
Organizaciona struktura
Autor: Miller / Datum: 01.01.2015.
Organizaciona struktura predstavlja važan uticaj na tok, kontekst i prirodu ljudske interakcije, odnosno kanal saradnje, koji određuje način koordinacije, raspoređuje vlast i odgovornosti i propisuje nivo formalne složenosti unutar određene organizacije.