x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO O - Organizacija

Organizacija
Autor: Sofor / Datum: 01.01.2015.
Organizacija je "telo" stvoreno sa određenim ciljem, u kome egzistira više učesnika koji su plaćeni i koordinirani (vođeni) ka zajedničkom ostvarenju. 
Organizacija
Autor: M. Novak / Datum: 01.01.2015.
Organizacija kao opšta kategorija je svesno udruživanje ljudi kojima je cilj da odgovarajućim sredstvima ispune određene zadatke sa najmanjim mogućim naporom na bilo kojem području društvenog života. 
Organizacija
Autor: S. Marjanović / Datum: 01.01.2015.
Organizacija je svako ljudsko udruživanje u svrhu postizanja zajedničkog cilja. 
Organizacija
Autor: Dž. K. Lafta / Datum: 01.01.2015.
Organizacija je pre svega kolektivni društveni subjekt delatnosti, društveni sistem, koji objedinjuje, koordinira i usmerava ponašanje ljudi ili društvenih grupa u procesu zajedničke delatnosti. 
Organizacija
Autor: Čester Bernard / Datum: 01.01.2015.
Organizacija je sistem svesne koordinacije između dvoje ili više ljudi, koji ispunjavaju raznovrsnu delatnost radi ostvarivanja jedinstvenog cilja. 
Organizacija
Autor: Frederik Tejlor / Datum: 01.01.2015.
Organizacija označava funkcionalno upravljanje, odnosno ona ispunjava proizvodnu funkciju, organizaciju rada, stimulaciju, uspostavljanje reda, discipline, poretka i vaspitanja. 
Organizacija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Reč "Organizacija" potiče iz novolatinskog jezika i označava spajanje pojedinih delova u celinu, tako da ta celina bude sposobna za samostalno funkcionisanje.