x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO O - Opšta izdržljivost

Opšta izdržljivost
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Opšta izdržljivost predstavlja izdržljivost u produženim aktivnostima umerenog intenziteta sa uključivanjem većeg dela mišićnog aparsta.