x

Odlučivanje u sportskoj organizaciji

Odlučivanje u sportskoj organizaciji

Donošenje odluka igra glavnu ulogu u većini, ako ne i svim, sportskim aktivnostima, u smislu adekvatnosti rasuđivanja i procesa donošenja odluka, koje se direktno odnose na uspeh ili neuspeh u sportu.


Na primer, treneri donose odluke o izboru igrača za svoje timove i odlučuju o najrazličitijim programima obuke i strategije; sportisti donose odluke između alternativnih načina delovanja na samom takmičenju; menadžeri donose investicione odluke, odnosno odluke koje treba da doprinesu razvolju organizacije; sudije donose odluke o kontroli takmičenja u skladu sa propisanim pravilima;...


Odlučivanje u sportu je od posebne važnosti u današnje vreme gde su životna sredina, društvo i sam sport međuzavisni i odvijaju se u konstantno promenljivim uslovima. U ovakvim uslovima učesnici u sportu (sportisti, treneri, menadžeri i dr.) moraju dobro proceniti situaciju koja se brzo menja, zatim doneti odluku o tome koje korake će preuzeti, i izvršiti predviđene korake.


Kada je reč o odlučivanju u sportskoj organizaciji, učinak svih menadžerskih funkcija podrazumeva donošenje odgovarajućih odluka tako da se celokupna problematika menadžmenta može svesti na posmatranje i proučavanje procesa donošenja odluka, upravo zbog toga, u nastavku teksta pokušaćemo da opišemo i bliže Vas upoznamo sa procesom donošenja odluka u sportskoj organizaciji.


U superindustrijskom društvu čovek će sve češće dolaziti u situaciju da sam preuzima odgovornost za odlučivanje, i to u takvoj organizacionoj strukturi koja se kaleidoskopski  menja. - Dr. Jovo M. TodorovićPojam odlučivanja

Proučavanje pojma odlučivanja u sportskoj organizaciji i kod ljudi uopšte,  ima dugu tradiciju, i dovelo je do razvoja velikog broja različitih paradigmi i teorija.


Odlučivanje je proces koji obuhvata celu organizaciju i u kome su pojedinci ili timovi na početku procesa odlučivanja, a u kome kasnije učestvuju i menadžeri na različitim nivoima organizacije. Na taj način, u donošenju odluke o ciljevima organizacije, odlučuju i oni delovi organizacije koji će kasnije tu odluku sprovoditi.


Odlučivanje (donošenje odluke) se definiše kao proces kojim pojedinac ili više ljudi bira jednu akciju od više mogućih alternativa u datoj situaciji.


Odlučivanje (engl. Determination) odnosi se na donošenje odluke o izboru jedne od više mogućih akcija za postizanje unapred postavljenog cilja, s obzirom da sve aktivnosti ne zahtevaju isti način donošenja odluka.


    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="7364782146">


Odlučivanje se odnosi na izvršavanje radnih zadataka u poslu za čije je izvršenje rukovodilac (menadžer, trener i dr.) odgovoran. Odlučivanje obuhvata ne samo donošenje odluka, već i davanje instrukcija, naloga, predloga i preduzimanje mnogobrojnih mera.


Odlučivanje je proces koji obuhvata izvestan broj uzastopnih, međusobno zavisnih koraka koji nam pomažu da do rešenja problema dođemo na dosledan, racionalan način.


Odlučivanje predstavlja upotrebu naučnih metoda da se reše problemi upravljanja u organizaciji.Kako doneti ispravnu odluku

Za donošenje odluka neophodno je prikupiti relevantne podatke, a njihova upotrebljivost se ogleda u njihovoj reprezentativnosti, potpunitosti, preciznosti, razumljivosti i blagovremenosti.


Odluka je dobra ako se njome postižu željeni rezultati.


Odluka ili izbor jednog od mogućih alternativnih rešenja ima, kao posledicu, sistem planova koji vode i integrišu aktivnosti ljudi u okviru organizacije. Za onoga ko odlučuje važno je da poznaje pojave i procese, kao i njihov uticaj na cilj koji treba postići.


Dobra odluka organizaciju čini efektivnom i na duge i na kratke staze.


Obrada i analiza podataka verovatno predstavlja osnovu za formiranje zaključaka i donošenje odluka. Osnovni zadatak analiziranja je utvrđivanje poznatih i sagledavanje novih činjenica,  utvrđivanja odnosa među činjenicama i njihov uticaj na kvalitet odluke, kao i utvrđivanje dinamike i zakonitosti činjenica.


Odluka je funkcionalna ako zadovoljava neposredne potrebe zbog kojih je donešena.


Sugestije i objektivni, adekvatni i uverljivo obrazloženi predlozi saradnika, mogu biti od velike pomoći rukovodiocima koji treba da donesu odluku, pogotovo kad se odluka donosi u složenim i delikatnim situacijama. S druge strane neobjektivne i neargumentovane predloge i sugestije ne treba prihvatati, jer najčešće ne doprinose ostvarivanju postavljenih ciljeva i mogu uneti zabunu u proces odlučivanja.Proces odlučivanja u sportskoj organizaciji


U poslovnom svetu odlučivanje je proces koji uključuje niz međuzavisnih postupaka koji doprinose da se nađe rešenje problema na logičan i racionalan način.


U razmatranju procesa odlučivanja potrebno je usredsrediti se na tri glavne faze:

 1. Postavljanje faze (dijagnostička aktivnost) - Ovom fazom postavlja se dijagnoza "tekućeg" stanja poslova u odnosu na "željeno stanje" da bi se steklo saznanje o problemu;
 2. Razvijanje i analiza varijanti (aktivnost koja propisuje moguće akcije) - Varijante su moguće promene koje razmatramo u cilju rešavanja problema određenih u prvoj fazi odlučivanja;
 3. Izbor i primena ostvarljivih varijanti (postupak koji daje organizaciji određenu perspektivu i kontroliše njeno ostvarivanje) - Završna faza procesa odlučivanja predstavlja izbor najpovoljnijih varijanti i stvaranja uslova za njihovo ostvarivanje.


Kada je reč o fazama odlučivanja u sportskoj organizaciji, potrebno je usredsrediti se na sledeće faze:

 • Prepoznavanje problema;
 • Analiziranje problema;
 • Sagledavanje mogućih načina za rešavanje problema;
 • Izbor optimalnog načina za rešavanje problema;
 • Provera izabranog načina (rešenja) u praksi.Umesto zaključka


 • Da bi smo rešili problem ili više njih moramo odlučiti šta da radimo (doneti odluku) i moramo sprovesti donete odluke.


 • Doneti pravilne odluke znači doneti odluke koje će učiniti organizaciju efektivnom i efikasnom i na kratke i na duge staze.


 • Da bi smo doneli kvalitetnu odluku, moramo da znamo kako da predvidimo kvalitet odluke.


 • U suštini, kada donosimo odluku treba da odlučimo: 1. Šta da činimo; 2. Kako to da činimo; 3. Kada da to učinimo; 4. Ko da to učini.


 • Kvalitet odluke ne predviđa niti obezbeđuje njeno sprovođenje. Neke odluke, čak i ako su izuzetno dobre, nikada se ne sprovedu u delo; a neke loše odluke brzo se sprovode.


 • Svaka odluka se donosi da bi funkcionisala i proizvela izvesne rezultate.


 • Odluka je funkcionalna ako zadovoljava neposredne potrebe zbog kojih je donešena. S druge strane, ukoliko odluka koju smo doneli ne zadovoljava naše potrebe ili ne rešava  problem, onda ta odluka nije funkcionalna.
Literatura:

Upravjjanje u sportu - Dr. Dragan Zivotić

Menadžment i obrazovanje - Dr. Jovo M. Todorović

Menadžment - Daniel A. Wren i Don Voich, Jr.

Menadžment - Mr. Slobodanka Janković; Mr. Oliver Momčilović; Mr. Lidija Miletić; Dipl. ecc. Vladan ajanković

Upravljanje promenama - Isak Adižes

Judgment, Decision-making and Success in Sport - Michael Bar-Eli, Henning Plessner, Markus Raab
Decision-making in sport - Teri J. Hepler


Autor: Marko Skorić Objavljeno: 06.07.2015.

PROČITAJTE JOŠ