x

Organizovanje sportskih aktivnosti

Organizovanje sportskih aktivnosti
Politika je prema sportskim aktivnostima postavila tri sledeća temeljna zadatka:
Razvoj specifične sportske politike,
Razvoj najboljih oblika organizacije, 
Razvoj novih modela u ovom području.  
Što se tiče razvoja specifične sportske politike, ona se temelji na dostignutom opštem nivou razvoja i razvoja sporta u svetu, te društveno ekonomskog i kulturnog razvoja uže sredine, stepena demokratizacije, razvoja vaspitanja, obrazovanja, tradicije, prirodnih, društvenih i ekonomskih uslova lokalnih zajednica, odnosno sportske tradicije, ličnih potreba, aspiracija i mogućnosti bavljenja sportom.

Sportu je potrebno dobro planiranje kao metoda povezivanja i usklađivanja akcija sa ciljem zadovoljavanja opštih i pojedinačnih potreba i interesa.

Razvoj specifične sportske politike ima više zadataka, a jedan od najvažnijih je afirmacija sportske aktivnosti kao ljudske potrebe, razvijanje svesti o njenoj korisnosti, znanju i moralnim vrednostima, koji joj je imanentan. Borba za masovnost, amaterizam i demokratizaciju učešća svih društvenih slojeva u organizovanim vidovima fizičke aktivnosti, takođe je jedan od ciljeva planiranja ove oblasti. Osim toga, afirmacija lokalnih i radnih zajednica kao osnovnih nositelja te aktivnosti, realizacija društvenih ciljeva u organizovanoj fizičkoj aktivnosti te proučavanje dosadašnjeg razvoja njene uloge u razvoju društva, takođe spadaju u osnovne ciljeve planiranja organizovane sportske aktivnosti.  Definisanje i implementacija politike organizovane sportske aktivnosti odvija se u našem društvu kroz državne institucije i sportske organizacije. 

Državne institucije koje se bave sportom su: 
  • Ministarstva i Agencije o sportu,  koje vode sportsku politiku, 
  • Lokalne, odnosno gradske vlasti.
Sportske organizacije su:
  • Sportski klubovi,
  • Sportska društva, 
  • Lokalni sportski savezi,
  • Sportski savezi,
  • Preduzeća u području sporta.
Sportske organizacije se organizuju radi ostvarivanja i usklađivanja interesa građana i razvijanja sportske aktivnosti. Klubovi su osnovne institucije njihova organizovana sportska aktivnost temelji se na uskim klupskim interesima, što svakako otežava realizaciju širih društvenih ciljeva.

Sportske organizacije iz  istih grana udružuju se u lokalne i/ili gradske sportske  saveze, a ovi pak u sportske saveze, koji mogu biti opštinski, gradski i republički.Sportska društva su skup klubova različitih sportskih aktivnosti, koji su organizirani kroz zajednički oblik organizacije, a preduzeća u području sporta se organizuju radi obavljanja sportske delatnosti, održavanja, korišćenja i upravljanja sportskim objektima, odnosno organizovanja aktivnosti u njima. I konačno, vrhunski sportisti imaju pravo organizovati se samostalno radi obavljanje sportske aktivnosti ličnim radom, što je dozvoljeno i onima koji imaju odgovarajuću stručnu spremu (npr. profesori fizičke kulture).  Savezi imaju svoje skupštine, koje čine članice saveza (na opštinskom), odnosno predstavnici opštinskih saveza (na republičkom nivou).
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 15.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ