x

Osnivanje sportske organizacije

Osnivanje sportske organizacije se razlikuje u zavisnosti od institucionalnog oblika u koji ona treba da se uključi. Institucionalizacija određene sportske aktivnosti predstavlja postupak koji rezultira osnivanjem nove ili obnavljanjem neke već postojeće sportske organizacije. Rezultat institucionalizacije je trajno postojanje i  funkcionisanje osnovane sportske organizacije.  

Osnivanje nove sportske organizacije počinjem neophodnog novca i formulacijom njenog prvog projekta.   Sledeći korak čini izbor lokacije, podizanje objekata na izabranoj lokaciji i izbor personala neophodnog za ostvarivanje ciljeva osnovne organizacije.  Prvi projekat sportske organizacije formuliše se u obliku elaborate o njenom osnivanju (strategija razvoja) ili reorganizaciji (strategija promena). 

Elementi elaborata o osnivanju sportskog kluba
Osnivači: ciljevi, motive i interesi
 • Vrsta firme: šta je predmet (ciljevi) delatnosti, institucionalni oblik
 • Motivi osnivanja: opravdanost firme, potencijalni korisnici, očekivani finansijski efekat
 • Statut ili osnivački ugovor: ko su osnivači, kako će se regulisati njihovi odnosi, način učešća osnivača u dobiti
 • Izvori finansijskih sredstava: sopstveni ulozi, uzimanje kredita, sponzori i slično.
Organizacija i lokacija, mreža kontakata
 • Funkcionalne jedinice:  sportske aktivnosti, prateće poslovne funkcije, dopunska delatnost
 • Upravljačka struktura: vrhovni menadžment, menadžment poslovnih funkcija, timski menadžment
 • Lokacija kluba: pozicioniranje u širem okruženju, uža lokacija
 • Mreža kontakata: sportske, školske, privredne i druge ustanove i firme sa kojima je potrebna saradnja.
Programi, vrste usluga
 • Osnovna delatnost: sportski program: monosportska orijentacija, multisportska orijentacija
 • Dopunska delatnost
 • Organizacija aktivnosti kluba: radno vreme, održavanje terena, članstvo kluba
 • Kapacitet ponude programa
Resursi: materijalna baza i personal
 • Građevine: funkcionalne, prateće, pomoćni proctor
 • Oprema: sprave, rekviziti, instrumenti, lična orema
 • Vozila: vrsta, dokumentacija
 • Personal: funkcionalni, tehnički, administrativni, pomoćni
Tarife, finansijski predračun
 • Procena tarifa: upisnine, članarine, rezervacije, kotizacije, ulaznice, premije, reklame
 • Finansijski plan: svi prihodi i rashodi neophodni za realizaciju predviđenih program  investicija
 • Kalkulacija cene koštanja: utvrđivanje prosečnog ukupnog troška po programskoj jedinici
 • Projekcija finansijskog rezultata:  očekivani čisti finansijski rezultat
Marketinške pripreme rada i razvoja kluba
 • Procenat tržišta i određivanje tržišne mete
 • Projekat promotivne kampanje
 • Projekt privlačenja i zadržavanja sponzora
Ovako pripremljen elaborate pruža pouzdanu orijentaciju za donošenje odluke o osnivanju novog ili za reorganizaciju već postojećeg sportskog kluba. Takođe se dobija slika o situaciji u kojoj se klub nalazi.
 
Autor: N/A Objavljeno: 11.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ