x

Vrste sportske organizacje

Svaka savremeno organizovana sportska aktivnost se odvija u nekoj konkretnoj, posebnoj sportskoj organizaciji, najčešće u njenom institucionalnom obliku sportskog  kluba. Prvi korak nastajanja takve organizacije predstavlja izbor njenog primerenog institucionalnog oblika i sprovođenje postupaka  njenog osnivanja na osnovu izrade odgovarajućeg elaborate o osnivanju. Sportski klub je vrsta udruženja, grupisanja lica koja su se udružila radi fizičkog vežbanja, treniranja i takmičenja, kao zajedničke svrhe ili cilja. U stvarnosti  sportski  klubovi se, po prirodi udruživanja, sadržini aktivnosti i načinu postizanja postavljenih ciljeva, mogu znatno da se razlikuju.

Većina sportskih organizacija su udruženja (association). Taj izraz označava organizaciju koja obuhvata svoje članstvo, isključujući jedino lica čiji su interesi i potrebe različiti od interesa i potreba tipičnih članova. Sportska organizacija može da bude društvo (society), blisko udruženju ali koje uključuje užu svrhu, čvršću povezanost članova i njihovo aktivnije učešće, kao i umerenije kriterije izbora članstva.

Klub (club) je udruženje osoba koje se povremeno okupljaju, radi druženja ili ostvarivanja zajedničkog interesa, naročito u politici, nekoj profesiji ili nekom  obliku rekreacije (sport). Klub se odlikuje privatnošću jer se pristupanje u njegovo članstvo uslovljava izborom i kandidovanjem, takođe uključuje prostorije za skupove i razonodu članova i zato se  naziv "klub" obično odnosi kako na zgrade i prostorije tako i na organzaciju.   Članstvo u klubu može da bude brojčano ograničeno ili selektivno. Novi članovi obično bivaju izabrani putem  glasanja već postojećeg članstva posle prihvatanja pristupnice od strane odbora članova. Nkei klubovi su vlasnički odnosno nalaze se u nečijem vlasništvu ili ih  vodi radi profita neki pojedinac ili grupa lica (ortaka).

Amaterski sportski klub
Osnivaju ga zainteresovani aktivnosti kao udruženje građana, učlanjenje je uslovljeno prihvatanjem odgovarajućih pravila ponašanja (prava i obaveza), glavne odluke donosi skupština članova-aktivista (statut, ovlašćenja izvršnim organima, finansijski plan), odluke o prijemu u članstvo donosi skupština ili ovlašćeni organ skupštine, upisnina i članarina namenjeni su finansiranju ukupnih delatnosti organizacije a ne pokrivanju troškova ugovorenog programa.

Privatno sportsko preduzeće
Osnivaju ih i vode privatnici, pojedinci ili ortaci, radi ostvarivanja finansijske koristi, učlanjenje je otvoreno za sva lica koja su spremna za plate odgovarajuću upisninu i kao protiv uslugu prihvataju ugovoreni program vežbanja i pratećih pogobnosti, sportska rekreacija, sport za sve.

Profesionalni sportski klub kao akcionarsko društvo
Osnivaju ga pojedinci ili grupe građana, glavne odluke donosi skupština akcionara (izbor uprave, ulaganje novca, rapodela ostvarenog profita), vode ga profesionalne uprave radi postizanja rentabiliteta, isplaćuju se dividende investitorima-akcionarima, pojedini vlasnici-investitori  prodajom kluba po višoj ceni naplaćuju profit, profit se postiže prodajom sportista, naplatom prodaje prava prenosa utakmica, naplatom reklama i slično.
 
Autor: N/A Objavljeno: 10.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ