x

Menadžment teniskog kluba

Menadžment teniskog kluba
U ovom tekstu predstavljena je i predložena organizacija teniskog kluba, koji je organizovan po principu proste organizacione strukture koja je karakteristična za mlade ili tek formirane sportske organizacije (klubove) a čije se poslovanje zasniva na misiji i ciljevima.

Svrha ovog teksta jeste da posluži za sticanje osnovnih teoretskih znanja iz oblasti organizacije teniskog kluba. Kroz ovaj tekst pokušano je da se obradi i što jasnije ppredstavi slika organizovanja i funksionisanja jednog teniskog kluba. Odnosno da se objasne principi funkcionisanja, karakteristike i procesi menadžmenta koji se mogu javljati u određenom teniskom klubu.

Cilj i značaj ovog rada jeste pronalaženje optimalnog modela menadžmenta teniskog kluba u sve složenijem okruženju i u uslovima ograničenih resursa. Odnosno pronalaženje modela upravljačkog tima teniskog kluba koji treba da zadovolji propisane normativne zakone i zahteve i obezbedi realizaciju svih poslova iz operativno-uslužnog i sportsko-poslovnog sektora.

Razvijenost teniskog sporta
Prema danas dostupnim podacima tenis se igrao još u starom veku, mada ne u današnjoj formi i obliku. Kao zemlje teniskog prapočetka u literature se najčešće navode Egipat, Grčka i Rim, dok se kao preteče današnjeg tenisa navode "Pallone" u Italiji, "Langue Paume" u Francuskoj i stara Baskijska nacionalna igra "Pelote". Teniska igra se potom razvijala i približavala današnjoj formi i obliku, da bi se sredinom XIX veka formirala pravila i igrališta slična današnjim.

Uporedo sa povećanjem interesovanja vezanog za teniski sport, razvijao se i čitav sistem institucija, preko kojih je teniska igra dobila naučno-teorijsku osnovu, odnosno putem kojih su usavršavani metodi treninga, teniske strategije i taktike ali i sistemi organizacija u teniskom sportu. U ovom smislu razvijen je čitav sistem, počevši od teniskih škola bez kojih se danas ne može zamisliti ni najmanja teniska organizacija, zatim teniskih kampova za usavršavanje već formiranih teniskih igrača, preko katedri za tenis i teniskih studija na Fakultetima za sport i fizičku kulturu sve do teniskih saveza, odnosno organizacija lokalnog, nacionalnog i međunarodnog karaktera.

Organizacija teniskog sporta
Tenisku organizaciju čini jedinstvena funkcionalna sredina, koja se sastoji od vertikalno povezanih struktura, počevši od klubova pa sve do međunarodne organizacije. Osnovna uloga ovakve strukturne povezanosti je stvaranje međusobne saradnje unutar teniske organizacije, sa ciljem dalje popularizacije i razvoja tenisa u svetu.

U Srbiji glavnu tenisku organizaciju predstavlja Teniski savez Srbije (TSS) koji donosi i sprovodi odluke i čiji je osnovni cilj prosperitet tenisa u Republici Srbiji, kao i obezbeđivanje fer i ravnopravnih uslova za sve učesnike u teniskom sportu.


    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="7364782146">


U našoj zemlji, kao i u većini drugih zemalja, postoje dva osnovna organizaciona teniskog sporta i to: Takmilarski i Rekreativni, s tim što se svaki teniski klub može opredeliti za jedan ili oba organizaciona oblika.

Većina teniskih klubova u našoj zemlji neguje oba organizaciona oblika istovremeno, te je stoga njihova organizacija usmerena na obavljanje poslova i nadgledanje procesa koji se javljaju u okviru pet osnovnih selekcija koje su zastupljene u svakom teniskom klubu, a to su: teniska škola, napredna grupa, predtakmičarska grupa, takmičarska grupa, rekreativna grupa.

Predlog menadžemnta teniskog kluba
Sa obzirom na specifične faktore u našoj zemlji (ekonomska kriza, razvijenost teniskog sporta i sporta uopšte) od kojih u mnogome mogu zavisi poslovanje i rezultati sportskog kluba, treba povesti računa o pravoj zastupljenosti činioca (zaposlenih) koji bi uz timski rad trebalo da čine jedinstvenu celinu teniskog kluba koja je sposobna da se samostalno izbori sa svim preprekama u svom poslovanju.

Uzimanjem u obzir "Normativnog rešenja" kojim su propisani uslovi za obavljanje sportskih aktivnosti i delatnosti u Republici Srbiji, ali i sagledavanjem "Funkcionalnog rešenja" proisteklog iz prakse menadžmenta teniskih klubova u razvijenim zemljama predloženo je rešenje menadžmenta teniskog kluba po sledećem principu:

  • Upravni odbor
  • Menadžer
  • Sekretar
  • Glavni trener
  • Pomoćni trener (i)
  • Kondicioni trener
  • Zdravstvena služba

Iz ovako formulisanog menadžmenta teniskog kluba proizilaze sledeća zaduženja:

Upravni odbor (UO) teniskog kluba predstavljao bi najviše telo upravljanja klubom i činilo bi ga 3 do 5 članova (Menadžer, Sekretar, Glavni trener, Kondicioni trener i član Zdravstvene službe). Upravni odbor imao bi zaduženje da sastavi plan i program rada i finasijski plan teniskog kluba, ali i da sprovodi, nadgleda - kontroliše postignuto (urađeno) i eventualno vrši korekciju plana ukoliko je to potrebno.

Menadžer teniskog kluba bio bi zadužen da sprovodi u delo odluke i planove UO kluba, odnosno da odlučuje i vodi klub u skladu sa odlukama  Upravnog odbora.

Sekretar teniskog kluba bio bi zadužen da sprovodi u delo odluke menadžera  kluba, odnosno da potpisuje i izdaje  dokumente i finansijske dokumente koji su u skladu sa odlukama menadžera teniskog kluba.

Glavni trener teniskog kluba bio bi zadužen za pripremu i razvoj plana i programa koji se odnosi na treniranje i pripremu igrača, odnosno za sprovođenje, nadgledanje i eventualnu korekciju plana ukoliko je to potrebno.

Pomoćni trener teniskog kluba (ili više njih u zavisnosti od broja članova kluba) bio bi zadužen za sprovođenje u delo plana treninga kojeg je osmislio Glavni trener kluba, odnosno za treniranje i pripremu igrača za takmičenje ukoliko su u pitanju igrači iz takmičarske grupe, odnosno za treniranje i sparingovanje sa igračima ukoliko su u pitanju igrači iz rekreativne grupe.

Kondicioni trener teniskog kluba bio bi zadužen za kondicioniranje takmičara i rekreativaca, odnosno za njihovu fizičku pripremu i za sprovođenje vežbi zagrevanja i istezanja pre i posle treninga.

Zdravstvena služba teniskog kluba (klubski lekar) bila bi zadužena za organizaciju skrininga i pregleda, odnosno za evaluaciju dobijenih rezultata, obezbeđenje medicinske pomoći u slučaju povrede, koordinaciju procesa rehabilitacije i obezbeđivanja pravilne pripreme za bezbedan povratak u igru posle povrede ili bolesti igrača.
 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 10.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ