x

Planiranje i razvojne filozofije sportske organizacije

Planiranje i razvojne filozofije sportske organizacije
Sve organizacije imaju svoju filozofiju (pa normalno tu mislim i na sportske) koja se izražava u njihovim delatnostima. Ako je filozofija eksplicitna (javno saopštena), ona je obično napisana kao izjava o filozofiji. Ako je samo implicitna (ako se podrazumeva), ona se ipak izražava u svakodnevnim aktivnostima u svim aspektima organizacije. Ponekad eksplicitna filozofija izražava jedan skup vrednosti a svakodnevne aktivnosti izražavaju drugi skup vrednosti ali oba mogu da se utvrde.

Mnogi teoretičari shvataju planiranje kao linearni (jednosmerni) proces. Oni smatraju da taj proces ima početak i kraj i da svaki korak mora da se završi pre nego što sledeći počne. U stvarnosti najčešće  dolazimo do zaključka da je takav pristup planiranju nemoguć. U mnogim slučajevima  planiranje se postiže bez napisane filozofije i dobro promišljenih ciljeva. Delatnosti počinju sa postavljanjem ciljeva za narednu godinu a filozofija i izjava o misiji mogu da se razrade kasnije.

Sa druge strane sve organizacije imaju vrednosti. Ove vrednosti se izražavaju u prilazu organizacije svakodnevnim aktivnostima i u načinu na koji se donose odluke. Ove vrednosti su na neki način produžetak vrednosti članstva, uprave i kadrova organizacije. One su tako ne različite jer su zbir individualnih vrednosti a obuhvataju i vrednosti koje se istorijski odslikavaju u organizaciji.

Poznavanje individualnih vrednosti omogućuje razjašnjavanje organizacijskih vrednosti. Ove vrednosti utiču na ciljeve i načine ponašanja kojima organizacija daje prvenstvo. Sve organizacije imaju vrednosti ali njih nije lako utvrditi. S druge strane, planiranje koje nije u skladu sa tim vrednostima verovatno neće biti uspešno. Zajedničko identifikovanje i razjašnjavanje (na posebnim radionicama) vrednosti svakog člana i vrednosti organizacije, može se iskoristiti za formalizovanje pisane organizacione filozofije koja se odnosi na organizaciona pitanja i na način na koji organizacija deluje.

Šta možemo kao dilemu postaviti prilikom planiranja, oragznizovanja i rukovođenja sportskom organizacijom. Sa utvrđenom misijom, sportska organizacija može da učini sledeći korak strategijskog planiranja - da definiše svoju osnovnu filozofiju. Ova formulacija treba da objasni članstvu, zaposlenima, sponzorima i svima zainteresovanim za organizaciju, kako ona želi da deluje.

Da li brzi takmičarski rezultati po svaku cenu ili postepen razvoj sopstvenog sportskog potencijala? Kakav odnos želimo da negujemo sa publikom, sponzorima i simpatizerima? Kakav uticaj lokalne zajednice na rad organizacije želimo? Želimo li učestvovanje volontera ili strogo profesionalni rad? Odgovori na ova i mnoga druga pitanja potrebni su radi orijentacije svih pripadnika sportske organizacije tokom donošenja svakodnevnih odluka i u usklađivanju ponašanja sa opštom orijentacijom organizacije.

Od vrste odgovora na ova pitanja zavisi organizacijska kultura. Jasno objašnjenje filozofije sportske aktivnosti i poslovanja u okviru izjave o misiji, stvara osnovu za razvoj skladne organizacijske kulture.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 10.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ