x

KPLM miks u sportu

Marketing menadžeri, zainteresovani su za korišćenje imidža sportista i njegovih delova, opredeljuje se za zaključenje marketing transakcija na osnovu ne manje od četiri elementa neophodnih za merenje vrednosti kvaliteta različitih svojstava koje poseduju sportisti. Ti elementi predstavljaju kriterijume i parametre za određivanje ukupne vrednosti sportskog stvaralaštva sportista, odnosno sportskog imidža. Razlikuju se četiri elementa za merenje vrednosti kvaliteta različitih svojstava koje poseduju sportisti:
  • Kvalitet performansa sportista (K) - ovaj element rasprostire se na psihofizička svojstva sportista, koji čine ukupnost njegovog talenta.
  • Pobednički sindrom (P) - ovaj element ogleda se u izraženom stremljenju ka pobedi.
  • Lične karakteristike (L) - to su karakteristike ličnosti koje se transfernim putem mogu preneti sa sportiste i uticati na njegovu sportsku delatnost.
  • Medijska atraktivnost - publicitet (M) - sportista mora biti privlačan za medijie, sportista mora imati sve one karakteristike koje poseduju političari ili glumci.
Iz ugla marketinga, poverenje između sportista i javnosti predstavlja značajan faktor, jer poverenje sportskog auditorijuma i celokupne javnosti prema sportskom stvaralaštvu i ličnosti sportista je ta povezujuća nit na koju računaju marketing menadžeri u ostvarivanju marketing strategije. Ubeđenje, predstava i impresija koju javnost ima prema sportisti, mereno sa pomenuta četiri elementa njegovih karakteristika, predstavlja imidž sportiste.

Na sportskom tržištu marketing menadžeri razmatraće sva četiri definisana KPLM elementa, neophodna za merenje vrednosti kvaliteta različitih svojstava sportiste. KPLM elementi su nezaobilazni u planiranju marketing kampanje sa sportistima i na osnovu njih marketing menadžeri vrše selekciju sportista prihvatljivih za marketing kampanju. Selekcija sportista prihvatljivih za marketing kampanju sprovodi se na osnovu preimućstva jednog ili više KPLM elemenata.

Ukupna marketing vrednost sportiste izračunava se zbirom sva četiri KPLM elementa, sa rezultatom sumiranja na osnovu sinergetske metodologije i metodike. Sinergizam zbira elemenata nije prosti matematički saldo i ukupnost merenja kvaliteta KPLM elemenata. Razne kombinacije obaveznog prisustva sva četiri elementa, pri izračunavanju, donose novu dopunsku vrednost. Ako su sva četiri elementa prisutna u ukupnoj vrednosti sportiste, bez obzira u kom se intenzitetu ta prisutnost izražava, samo u tom slučaju postojaće sinergijski efekat svih svojstava. Nedostatak samo jednog od KPLM elemenata pruža mogućnost da se takav sportista može nazvati sportista sa "marketing defektom".

Na osnovu analize marketinških i sportskih kvaliteta sportiste može se utvrditi da li je u skladu potražnja sa ponudom na sportskom tržištu. Takva vrsta analize sportiste, sprovedena iz oba ugla (sportskog i marketing ugla), potrebna je svakom marketing menadžeru pri svakoj marketinškoj akciji klubova ili sponzora sa sportistima.
 
Autor: N/A Objavljeno: 06.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ