x

Internet marketing i sport

Internet marketing i sport
Internet kao relativno nov medij koji je omogućio jedinstven način pristupu i razmeni informacija za kratko vreme postao je veoma popularan i značajan medij u modernom društvu a samim tim i više nego interesantan za promotivne aktivnosti. Dramatičan rast lične i komercijalne upotrebe interneta, njegova korisnost, kao i očigledne prednosti koje pruža u odnosu na ostale medije doveo je ovaj medij u sam centar marketing zbivanja, te se stoga sve veći broj sportskih organizacija odlučuje da svoje proizvode/ usluge predstave upravo preko ovog medija.

Internet kao medij se pokazao kao najjednostavniji i najisplativiji put do globalnog tržišta za sportske organizacije koji ujedno održava i razvija odnos sa potrošačima. Jedna od očiglednih prednosti korišćenja interneta za promotivne aktivnosti leži i u tome što sportske organizacije posredstvom interneta imaju mogućnost da samostalno distribuiraju željene informacije odnosno poseduju delimičnu kontrolu nad informacijama.

Takođe Internet pruža mogućnost sportskim organizacijama da na efikasan način stupe u interakciju (direktno komuniciraju) sa svojim klijentima i  korisnicima njihovih proizvoda i usluga što je svakako doprinelo da već sada veliki broj sportskih organizacija poseduje svoje internet prezentacije koje im omogućavaju relativno "prisniji" odnos sa svojim korisnicima.

Međutim, danas više nije dovoljno samo biti prisutan na internetu, naime u moru internet sajtova koji sadrže pregršt informacija, samo prisustvo sportske organizacije na internetu ne može doneti očekivane rezultate. Da bi se sportska organizacija "izborila" za bolju poziciju u internet okruženju pored adekvatne internet prezentacije (Internet sajta) mora se povesti računa o promotivnim aktivnostima koje su adekvatne poslovanju sportske organizacije, a koje mogu da doprinesu povećanju posećenosti internet prezentacije.

Osnovni zadatak promotivnih aktivnosti sportske organizacije na internetu je definisanje marketinške strategije odnosno internet marketing plana koji predstavlja skup strategija i tehnika koje koriste Internet kao kanal poslovne komunikacije za podršku ostvarivanja generalnih marketinških ciljeva sportske organizacije. Cilj definisanja internet marketing plana jeste kreiranje održivog profitabilnog modela poslovanja utvrđivanjem redosleda poslovnih procesa koji vode do ostvarivanja ciljeva sportske organizacije.

Ključni elementi za kreiranje adekvatnog internet marketing plana su definisana SWOT analiza (analiza industrije i konkurencije), definisani ciljevi sportske organizacije, formulisanje strategije, primena plana strategije i preispitivanje strategije.
 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 10.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ