x

Marketinška istraživanja u sportu

Menadžer za marketing i reklame organizuje istraživanje tržišta primenom posebnih postupaka prikupljanja, obrade i analize podataka. Rezultate istraživanja tržišne situacije prezentira/ saopštava izvršnom odboru kluba, menadžerima za sportsko-tehnička i ekonomska pitanja kao i stručnom štabu. Dobijena informacija se obrađuje u zavisnosti od postavljenih ciljeva, i u tom smislu biva modifikovana u zavisnosti od tržišne situacije. Pod uticajem saznanja dobijenih iz takvog istraživanja, dolazi do promena u planiraniu obrazovno-trenažnog rada odnosno organizacije usluga i uslova.

Pri kupovini elitnih sportista, pre potpisivanja ugovora o transferu, klubovi nad njima preduzimaju probne testove i medicinske preglede. Marketinška istraživanja nastoje da detaljno upoznaju tržište elitnih sportista ili vrste/ segmente sportskih usluga koje odgovaraju stanju i promenama fizičkih aktivnosti građana, njihove kupovne sposobnosti i sklonosti kupovine takvih usluga. Za donošenje odluka u skladu sa tržišnom situacijom, marketinška istraživanja imaju zadatak da otkriju i prate potencijalne konkurente i njihove mogućnosti, način ostvarivanja reklamiranja i odosa s javnošću (sopstvene mogućnosti ili oslonac na agencije za marketing i reklamu).

Pošto se tržišna situacija stalno menja, istraživanja teku neprekidno. Marketinška istraživanja su neophodan oslonac donošenja marketinških odluka. Marketinška istraživanja podrazumevaju prikupljanje novih podataka, njihovu obradu, analizu i prikazivanje/ prezentaciju na određeni način. Posebni ciljevi takvih istraživanja su 1) ograničavanje stepena nesigurnosti odlučivanja o tržištu i 2) potreba stalnog praćenja i kontrolisanja marketinških aktivnosti.

Tačnost i uspeh odluka menadžmenta sportske organizacije zavisi od umešnosti izvođenja marketinških istraživanja. Takva istraživanja se izvode po sledećem redosledu: 1) Definisanje problema koji treba da se reši, 2) Određivanje potreba za informacijama, 3) Prikupljanje informacija, 4) Prenos rezultata istraživanja.

U marketinškim istraživanjima u sportu mogu da se koriste metodi koji su razrađeni u istraživanjima tržišta potrošnih dobara: 1) Korišćenje primarnih i sekundarnih izvora prikupljanja podataka o tržištu sportskih usluga, 2) Primena istraživačkih instrumenata, 3) Metoda kontakta sa predmetom istraživanja.
 
Autor: N/A Objavljeno: 06.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ