x

Marketing sportskog događaja

Marketing sportskog događaja
Sportski događaj može biti bilo koja sportska aktivnost izvan svakodnevnog toka aktivnosti u sportskom objektu, svaki događaj trebalo bi da poseduje određene lične karakteristike koje ga razlikuju od drugih. Sportski događaj može da bude međunarodnog, nacionalnog, regionalnog ili lokalnog karaktera, može da obuhvati sport ili bilo koju sportsku aktivnost, može da bude takmičarski ili rekreativni, namenjen prikupljanju finansijskih fondova, zadovoljavanju socijalnih ciljeva ili jednostavno namenjen dobroj zabavi.

Uspešno organizovanje sportskog događaja zahteva znanje određenih veština kao što su planiranje, organizacija, koordinacija, promocija... Planiranje i realizacija određenog sportskog događaja samim tim zahteva podjednako zalaganje menadžment i marketing tima. Marketing sportskog događajaSportski događaj, naročito oni koji treba da posluže za promociju sportske organizacije, stvaranja povoljnog imidža ili prikupljanje finansija  ne mogu biti naročito uspešni bez pažljivo razrađenog marketing plana. Postoji više oblasti na koje bi marketing plan trebao da se fokusira, a najvažnije oblasti su svakako advertajzing i odnosi s javnošću.

Većina sportskih događaja naročito oni manji koji su lokalnog karaktera raspolažu sa veoma malim budžetom, kao rezultat toga takvi sportski događaji nisu u mogućnosti da izdvoje značajnije sume za advertajzing (oglašavanje - promociju) putem tradicionalnih medija (radio, televizija, novine). Vrlo često je budžet predviđen za promociju sportskog događaja višestruko manji od budžeta koji je namenjen troškovima organizacije samog događaja.

Sa jedne strane ovakva raspodela budžeta je donekle razumljiva kada se uzmu u obzir svi zaposleni i sve aktivnosti koje treba sprovesti za uspešno organizovanje sportskog događaja, ali sa druge strane sportski događaj ne može dobiti na značaju i ne može se smatrati uspešnim bez podrške publike (javnosti). Ako javnost ne zna ništa o sportskom događaju koji se organizuje i ako je nedovoljno informisana, bez obzira na njegovu besprekornu organizaciju postoji velika verovatnoća da će događaj ostati nezapažen, a naravno nikome nije u interesu da organizuje jedan takav događaj.

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="6919562611">


Mali budžet ne sme da bude prepreka za pronalaženje alternativnih načina za promociju koji često znaju da budu potpuno besplatni i da u nekim slučajevima donesu više koristi nego neka plaćena promocija. Jedan od alternativnih (besplatnih) načina za promociju sportskog događaja je pronalaženje medijskog partnera ili reklamiranje putem publikovanja svojih tekstova (vesti, najave, kratke prče, slike i sl.) na sportskim internet sajtovima ili u drugim sredstvima medijskog informisanja koji podržavaju ovakav oblik samo reklamiranja čime se obezbeđuje prisustvo u medijama.

Baš zbog ograničenosti budžeta stvaranje besplatnog publiciteta je od izuzetne važnosti, možda i najvažnije kod ovakvog vida reklamiranje je razvoj i održavanje dobrog "poslovnog" odnosa sa sportskim medijima. Redovna komunikacija sa medijima pomaže da se poveća publicitet samog sportskog događaja i da se na njega skrene pažnja javnosti. Ono na šta posebno treba obratiti pažnju jeste da su mediji prezasićeni raznim objavama za javnost i samim tim postaju sve selektivniji. Da bi mediji objavili vaše saopšenje za javnost odnosno reklamu za sportski događaj, ono bi trebalo da sadrži neku novu informaciju koja zaokuplja pažnju javnosti (najčešće objavu o održavanju događaja, jasno formulisanu prirodu događaja i njegovu namenu), a pre svega da sam sportski događaj bude kreativan i zanimljiv.

Za organizatore određenog sportskog događaja koji nemaju problema sa budžetom i kojima marketinške aktivnosti nisu finansijski ograničene najjednostavnije rešenje jeste angažovanje neke sportske marketing agencije koja će se pobrinuti oko kreiranja marketinških poruka i oko izbora medija koji će te poruke preneti.

Ukoliko pak sve marketinške aktivnost želite da sprovedete sami bez pomoći marketing agencija, važno je da pored kreiranja kvalitetnog i zanimljivog obaveštenja za javnost odaberete i prave mediji koji će preneti vašu poruku. Odnosno potrebno je odabrati medije čiji korisnici (gledaoci, slušaoci, čitaoci) pripadaju istoj interesnoj grupi koju vi želite da upoznate sa sportskim događajem koji organizujete.

Sportski događaj može imati takmičarske, ekonomske, marketinške ili edukativne karakteristike, bez obzira koje karakteristike događaj poseduje postoji veliki broj marketinških aktivnosti koje organizatori mogu (i trebalo bi) da sprovedu kako bi povećali publicitet samog događaja i upoznali javnost sa njim. A koje marketinške aktivnosti će organizatori sprovesti zavise isključivo od kreativnosti marketing tima sportskog događaja.
 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 07.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ