x

Strategije za privlačenje sponzora

Strategije za privlačenje sponzora
Danas su velika sportska takmičenja toliko skupa da su nezamisliva bez sponzora. Za organizaciju sportskih događaja, pored sponzorstva u novcu, podjednako je prihvatljivo i sponzorstvo u robi. Na taj način se obezbeđuju vrlo relevantne, tačnije neizbežne sekvence kao što su zvanični prevoznik, lopta, zvanična voda, mobilni operater, osugiranje, banka itd.

Sponzorstvo u sportu je jedan od vidova partnerstva. Sport danas prodaje proizvode i usluge, stvara kompetetivnu prednost na tržištu. Uz pomoć medija, prisustvo na sportskim dešavanjima stvara ogroman publicitet i otvara put do najširih slojeva stanovništva, nudeći svoj brend kroz prizmu sporta kao načina života.

Shodno tim potrebama, neophodno je odabrati odgovarajuću strategiju kojom će se obezbediti adekvatni sponzori. Možemo izdvojiti tri osnovne strategije za privlačenje sponzora, na osnovu inteziteta korišćenja istih:
  • Sklapanje ugovora sa firmom koja je na vrhu liste po publicitetu i obrtu kapitala, jer takav pristup olakšava kasniji angažman dodatnih sponzora koji vole da se nađu u "dobrom društvu".
  • Paralelno pregovaranje sa više kompanija pod pretpostavkom da će se uvek naći makar jedna koja je voljna za saradnju.
  • Tradicionalna startegija pozivanja malih kompanija i malih uloga na početku da bi kako spisak sponzora raste rasla i potraživanja.
Da bi se sprečili neželjeni konflikti u ovakvim korelacijama, jako je važno da preciziranje dogovora i ugovora sa sponzorima bude na najvišem mogućem nivou. Istraživanja su pokazala da gledalac televizijskog prenosa najbolje pamti reklame emitovane u poluvremenu ili bilo kakvoj drugoj pauzi utakmice, dok publika na stadionima najpre registruje reklame koje opkoljuju samo sportsko borilište. Sponzorima se pored ovakvih usluga nudi i mnogo drugih prava, od postavljanja štandova ispred hala u njoj, do prava na korišćenje uspomene na određeno prvenstvo u svojim reklamnim kampanjama u trajanju od godinu dana od završetka takmičenja.

    
Stručnjaci za marketing u sportu zainteresovali su se za fenomen uspešnosti reklame ukoliko je ishod sportskog takmičenja negativan za većinu populacije. Zaključili su da je i negativna reklama-reklama, dakle ne postoji negativan publicitet u ovom smislu, ali postoji ekstremno skup i efikasan način reklamiranja,a to je puštanje reklame u trenutku postizanja gola. To je takozvano "sponzorstvo gola".
 
Autor: Marko Marjanović Objavljeno: 08.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ