x

Fizička aktivnost i seksualnost

Fizička aktivnost i seksualnost
Prvo se mora istaći da je ljudska seksualnost veoma kompleksna i da uključuje odnos između osoba, pre nego sam koitus. Kompleksni intimni odnosi između dve osobe u ovom poglavlju se označavaju kao seksualni odnosi. Na ljudsku seksualnost utiču mnogi faktori, koji bogu biti fizički, emocionalni, socijalni i psihološki.

Važno je istaći da se danas većina istraživača fokusira samo na fiziološke aspekte reproduktivnih funkcija, a u znatnoj manjoj meri na aspekte vezane za koitus. Veoma malo podataka je dostupno o odnosu između fizičke aktivnosti i emocionalnih, socijalnih i psiholoških aspekata seksualnog odnosa.

Da li redovna fizička aktivnost povećava seksualnost?
Redovna fizička aktivnost je sastavni deo zdravog životnog stila. Ona je često katalizator drugih pozitivnih životnih navika kao što je prestanak pušenja, zdrava ishrana, gubitak telesne mase, reakcija na stres, i pozitivna promena raspoloženja, uključujući i bolju predstavu o sebi. Iako je nedovoljno proučeno, čini se da postoji pozitivna korelacija između fizičke kondicije i nekih aspekata seksualne aktivnosti.

Da li seksualna aktivnost utiče na takmičarsku sposobnost?
Pitanje koje sportisti najčešće postavljaju je da li koitus u periodu neposredno pre takmičenja (manje od 24 sata) utiče na takmičarsku sposobnost. Koitus ne dovodi do velike energetske potrošnje. Procenjeno je da je ukupna energetska potrošnja tokom jednog koitusa jednaka onoj tokom sprinta na 100 m. Ova energetska potrošnja neće negativno uticati na sportski rezultat. Ipak treba uzeti u obzir dva moguća efekta koitusa na takmičarsku sposobnost. Emocionalni efekat, posebno ako se koitus dogodio sa nedovoljno poznatim partnerom, i skraćenje dužine spavanja koje može imati negativan uticaj na takmičarsku sposobnost. 
Autor: N/A Objavljeno: 09.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ