x

Fandrajzing

Fandrajzing
U domenu sporta fandrajzing (Fundraising) predstavlja zbir procesa koji imaju za cilj obezbeđivanje sredstava kako novčanih tako i materijalnih. Putem pregovaranja i prikupljanja fandrajzing može obezbediti dodatna sredstva van redovnih budžetskih tokova. Ova sredstva mogu biti bilo koja sredstva koja imaju neku vrednost za sportsku organizaciju (npr. novac, oprema, usluga) i prikupljaju se putem donacija. Glavni razlog korišćenja fandrajzinga je da se poboljša finansijska osnova sportske organizacije.

Fandrajzing predstavlja značajan način za poboljšanje finansijske osnove sportske organizacije (naročito kod neprofitnih organizacija) omogućavajući joj da prikupi dodatna sredstva koja su joj potrebna. Cilj fandrajzinga nije samo prikupljanje finansijskih sredstava, primarni zadatak je pronalaženje novih ali i zadržavanje starih donatora koji će svojim donacijama pomoći sportsku organizaciju.

Donacije se ne moraju ogledati samo u novcu, donacije mogu biti u vidu opreme ili usluge od koje će sportska organizacija imati neku korist. Primera radi donacija se  može ostvariti u vidu sportske opreme, u tom slučaju sportska organizacija preusmerava finansijska sredstva koja su bila namenjena za kupovinu opreme na neku drugu stranu.   

Svaki fandrajzing projekat je donekle različit u zavisnosti od situacije, okruženja i okolnosti u kojima se sprovodi. Za uspešno sprovođenje projekta prikupljanja sredstava potrebno je da se razradi taktika, da se ideje prilagode potrebama organizacije i situaciji u kojoj se nalazi.

Veština obezbeđivanja sredstava za sportske organizacije složen je zadatak kome treba posvetiti dosta pažnje. Najvažnije marketing tehnike koje treba primeniti za uspešno prikupljanje sredstava su: odnosi sa javnošću, marketing i istraživanje tržišta, lobiranje.

Predložene aktivnosti koje se najčešće koriste prilikom prikupljanje sredstava odnosno fandrajzinga:
  • identifikovanje potencijalnih darodavaca,
  • pristupanje potencijalnim darodavcima,
  • prezentovanje projekta za koji se sredstva prikupljaju,
  • prezentovati koristi koje bi darodavci mogli da imaju,
  • prezentovati plan trošenja sredstava od strane organizacije,
  • zahvaliti se potencijalnom darodavcu (bez obzira da li je nešto priložio ili ne),
  • izbegavati "agresivan" pristup prilikom prikupljanju sredstava.
 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 15.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ