x

Pojam i vrste troškova

Pojam i vrste troškova
Prilikom utvrđivanja troškova, moraju se obuhvatiti svi elementi reprodukcije:  sredstva za rad, predmet rada i radna snaga. Radi toga računovodstvena klasifikacija deli troškove na:  troškove rada, troškove sredstava za rad, troškove predmeta rada i troškove usluga drugih firmi.

Troškovi rada
Troškove rada određuje vrednost radne snage zaposlenih radnika u nekom procesu proizvodnje. Ova vrednost određena je vrednošću dobara i usluga koji su neophodni da zaposleni radnik reprodukuje svoju radnu snagu. Prilikom utvrđivanja troškova rada potrebno je  razlikovati osnovnu zaradu za stvarni rad (efektivno radno vreme, plaćanje po učinku) od različitih vidova plaćanja radnicima iz dohotka (fondovi zajedničke potrošnje, udeo u dobiti...). U sportu se kao troškovi rada javljaju lični dohoci radnika zaposlenih na neodređeno radno vreme (treneri, rekreatori, ostalo prateće i pomoćno osoblje)  kao i honorari plaćeni radnicima zaposlenim na određeno radno vreme.

Troškovi sredstava za rad
Troškovi sredstava za rad značajni su jer njihovo učešće u ukupnim troškovima proizvodnje dobara i usluga neposredno raste zbog tehnićkog progresa. U ovu kategoriju troškova spadaju: Amortizacija - koja predstavlja vrednosni izraz rabaćenja i trošenja osnovnih sredstava proizvodnje; Troškovi investicionog održavanja sredstava za rad - obuhvataju troškove tekućeg investicionog idržavanja kao troškove generalnog remonta; Troškovi osiguranja - obuhvataju sredstava za rad od uništenja ili oštećenja u vidu premija osiguranja plaćenih za posmatranu godinu sračunatih na određeni kapacitet sredstava za rad.

Troškovi predmeta rada
Troškovi predmeta rada odnose se na materijale i energiju koji se troše tokom procesa proizvodnje neke količine dobara ili usluge. Troškovi materijala u sportu se uglavnom svrstavaju u kategoriju pomoćnih materijala. U sportu značajnu stavku troškova materijala predstavljaju režijski troškovi (utrošak vode, sredstva za održavanje i sl.).Troškovi energije su specifična vrsta troškova materijala i odnose se na utrošak nafte i drugih goriva, električne energije i sl.

Troškovi tuđih usluga
Troškovi tuđih usluga su najčešće troškovi usluga drugih organizacija ili lica (troškovi popravki, troškovi održavanja, troškovi zakupa, troškovi reprezentacije, troškovi reklame, troškovi konsaltinga, troškovi pravnih saveta i sl.). Troškovi tuđih usluga mogu biti tekći ili jednokratni (trajne ili jednokratne usluge).
 
Autor: N/A Objavljeno: 13.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ