x

Računovodstvo i finansijska kontrola

Računovodstvo i finansijska kontrola
Izbor računovodstva za sportsku organizaciju. Za uspešan finansijski menadžment sportske organizacije neophodno je da se menadžeri oslanjaju na računovodstvo. Računovodstvo je 1. Proces kontrole i nadzora nad vlasništvom organizacije i 2. Sredstvo operativnog menadžmenta - planiranja, odličivanja i upravljanja. Uspešan menadžment sportskog kluba zahteva da se utvrdi računovodstvena struktura koja odgovara stvarnim potrebama upravljanja. Pošto klubovi najčešće nisu orijentisani na stvaranje profita, njihovo računovodstvo ima četiri glavne funkcije:
 1. Utvrđivanje položaja (kredibiliteta) prema trećim licima (poveriocima, investitorima),
 2. Praćenje upotrebe odobrenih fondova (namenskih novčanih sredstava),
 3. Izrada finansijskih planova (preliminarnih budžeta),
 4. Provera finansijske ravnoteže kluba kako se ne bi ponavljali deficiti koji mogu da ugroze njegov opstanak.
Za svaki klub potrebno je da se izabere sistem računovodstva koji izražava posebnost njegovog menadžmenta. Ova posebnost se odnosi na:
 • Vrstu kluba (jedan sport ili više sportova),
 • Administrativnu strukturu (organogram),
 • Prisustvo ili ne profesionalne sekcije,
 • Razmere finansiranja (vrednost sredstava) i sportskog članstva.
Računovodstvo je postupak sistematskog registrovanja svih finansijskih aktivnosti sportske organizacije, radi prikazivanja (izveštavanja) uzroka i posledica ovih aktivnosti na njen položaj. Ove funkcije računovodstvo realizuje kao sistem koji prikuplja i obrađuje (analizira, meri i beleži) finansijske informacije o nekoj sportskoj organizaciji i izveštava o ovim informacijama one koji donose odluke. To je neprekidni proces koji omogućuje kontrolu korišćenja finansijskih sredstava i svih resursa sportske organizacije. Šematski se taj proces može predstvaiti:

Finansijske transakcije > analiza transakcije > beleženje transakcija u dnevnike > knjiženje informacija iz dnevnika u glavnu knjigu > analiza računa glavne knjige > i preduzimanje ispravki > pripremanje finansijskih izveštaja iz informacija glavne knjige.

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="7364782146">


Sistem računovodstva oslanja registrovanje finansijskih aktivnosti na finansijsku dokumentaciju (čekovi, priznanice, uplatnice, fakture za isporučene ili primljene robe i usluge, izvodi banke o promenama na tekućem ili žiro računu, menice, putni nalozi, platni spiskovi i sl.) Ovi dokumenti mogu da budu u vidu pismenih zapisa na hartiji ili u vidu elektronskih zapisa na feromagnetnim medijima (diskete, HDD, CD i sl.)

Kretanje novca ili resursa utvđene vrednosti, registrovano u nekom od finansijskih dokumenata, predstavlja transakciju. Svaka transakcija se registruje u poslovnim knjigama čiji osnovni i izvorni oblik je dnevnik. Na osnovu dnevničkih zapisa knjigovođe vrše knjiženje klasifikovanih finansijskih informacija u glavnu knjigu koja sadrži skup svih otvorenih računa. Tako sređene finansijske informacije predstavljaju oslonac za sastavljanje finansijskih izveštaja, posebno tri ključna: izveštaj o finansijskom stanju (bilans), izveštaj o finansijskom uspehu (dohodak ili gubitak) i izveštaj o toku gotovine.

Računovodstvo se koncentriše na registrovanje dve vrste finansijskih podataka:
 • Finansijski tokovi - sve vrste ulaza (priliva) i izlaza (odliva) fondova - novčanih sredstava koje sportska organizacija poseduje/ koristi u određenom periodu vremena (godišnje, sezona takmičenja i sl.)
 • Fondovi (imovina) - utvrđuju se sa stanjem na dan 31. Decembara ili krajem obračunskog perioda, obično takmičarske sezone.
U zavisnosti od prirode računovodstvenih informacija razlikuje se:
 • Finansijsko računovodstvo - namenjeno spoljašnjim korisnicima (investitori/ kreditori, regulatori/ poreznici, kupci, konkurenti)
 • Menadžersko računovodstvo - namenjeno internim korisnicima (vlasnicima, menadžerima, zaposlenima/ članovima kluba).
Savremeno računovodstvo se vodi na bazi informatičke tehnologije koja umnogome pojednostavljuje taj postupak i čini dvojno računovodstvo pristupačnim malim privrednicima kao i sportskim organizacijama.
 
Autor: N/A Objavljeno: 11.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ