x

Pojam računovodstva

Pojam računovodstva
Računovodstvo je postupak sistematskog registrovanja svih finansijskih aktivnosti sportske organizacije, radi prikazivanja uzroka i posledica ovih aktivnosti na njen položaj. Ove funkcije računovodstvo realizuje kao sistem koji prikuplja i obrađuje finansijske informacije o nekoj organizaciji i izveštava o ovim informacijama one koji donose odluke. To je neprekidni proces koji omogućuje kontrolu korišćenja finansijskih sredstava i svih resursa sportske organizacije.

Sistem računovodstva se oslanja na registrovanje finansijskih aktivnosti na finansijsku dokumentaciju (čekovi, priznanice, uplatnice, fakture, izvodi iz banke, menice, putni nalozi, platni spiskovi itd.). Ovi dokumenti mogu da budu u vidu pismenih zapisa na hartiji ili u vidu elektronskih zapisa. Računovodstvo se koncentriše na registrovanje dve vrste finansijskih podataka: Finansijski tokovi i fondovi.

Kretanje novca ili resursa utvrđene vrednosti, registrovano u nekom od finansijskih dokumenata, predstavlja transakciju. Svaka transakcija se registruje u poslovnim knjigama čiji osnovni oblik je dnevnik. Na osnovu dnevničkih zapisa knjigovođe vrše knjiženje klasifikovanih finansijskih informacija u glavnu knjigu koja sadrži skup svih otvorenih računa. Tako sređene finansijske informacije predstavljaju oslonac za sastavljanje finansijskih izveštaja.

Savremeno računovodstvo se vodi na bazi informatičke tehnologije koja umnogome pojednostavljuje postupak i čini računovodstvo pristupačnim malim privrednicima i sportskim organizacijama. Knjiženje se svodi na samo jedan unos podataka o nekoj finansijskoj transakciji a sve ostale operacije automatski izvodi računarski program.
 
Autor: N/A Objavljeno: 12.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ