x

Koncepcija razvoja sporta i fizičke aktivnosti na selu

Koncepcija razvoja sporta i fizičke aktivnosti na selu
Strateški cilj sporta i fizičke aktivnosti na selu u periodu koji sledi mora biti borba za šire uključivanje seoskog stanovništva u masovni sportski pokret, i stvaranje uslova za efikasnije uticanje pre svega na njihovo zdrvlje i radnu sposobnost, a zatim i pridobijanje tog dela stanovništva na ovim prostorima, koje, po mom ličnom mišljenju, u ovim tranziciskim periodima stoji po strani.

Ostvarenje ciljeva u oblasti sporta i fizičke aktivnosti na selu, pretstavlja pre svega angažovanje svih odgovornih društvenih faktora i autoriteta (kako pojedinaca, tako i institucija).

Kao faktori u društvenom sistemu za razvoj sporta na selu mogu se nabrojati sledeća opredeljenja i stavovi:

Kao integralni deo ukupnih ljudskih potreba razvoja sporta i fizičke aktivnosti, život na selu mora da bude usklađen sa društveno-ekonomskim razvojem i koncepcijom razvoja na selu u celini. U tom pogledu neophodno je sa perspektivnim (dugoročnim i srednoročim), a naročito tekovnim (godišnjim) planovima društveno-ekonomskim razvoja kako cele države, tako i regionalne i loklane zajednice.

Kao integralni deo ukupnih ljudskih potreba razvoja sporta i fizičke aktivnosti, život na selu mora da bude usklađen sa društveno-ekonomskim razvojem i koncepcijom razvoja na selu u celini. U tom pogledu neophodno je sa perspektivnim (dugoročnim i srednoročim), a naročito tekovnim (godišnjim) planovima društveno-ekonomskim razvoja kako cele države, tako i regionalne i loklane zajednice.

Aktivnijem i odgovornim anagažovanjem društveno-političke zajednice, NGO sektorom kako i raznih sportskih organizacija, obezbediti adekvatan tretman sporta i fizičke aktivnosti na selu i stvoriti povoljne društveno-ekonomske uslove za njen dalji razvoj. Isto tako neophodno je maksimalno angažovanje svih relavantnih sportskih i stručnih autoriteta na samom terenu (u selu) za popularizaciju ovog društvenog segmeneta, tu pre svega mislim da se to skoncentiše u centrima seoskih mesnih zajednica, a zatim i u svim selima na ovim prostorima.

Celokupni ravoj sporta i fizičke aktivnosti na selu mora da se zasniva na bazi društvene odgovornosti pre svega samih individua, a zatim i organizacija. To je bitan uslov da radni ljudi koji žive na selu i u najvećen slučaju bave se agro-kulturom postnu aktivni činioci pri utvrđivanju i ostvarivanju svojih interesa i potreba u oblsti sporta i fizičke aktivnosti.

Sport i fizička aktivnost na selu moraju biti idejno anagažovani, usmereni, opredeljeni i ne smeju se svoditi samo na postizanju tehničkih rezultata, zabavu i razonodu. Oni moraju obezbeđivati svestran uticaj na čoveka, na njegovo zdravje, obrazovanje, socijalizaciju i obogaćivanje slobodnog vremena. Zato razne sportske organizacije na ova pitanja moraju obratiti značajno veću pažnju.

Sport i fizička aktivnost na selu su integralni i nerazdvojni deo fizičke kulture u celini. To proizlazi iz njenih ciljeva i identičnih interes građana u ovoj oblasti. Međutim, u okviru jednostavnog programiranja i ostvarivanja sporta i fizičke aktivnosti ljudi neophodno je obezbediti diferenciran pristup da bi se u potpunosti izrazile sve specifičnosti sela koje proizlazi iz njegovih prirodnih, istoriskih, tradicionalnih, društveno-ekonomskih, socio-psiholoških i drugih uslova. To je istovremeno, način da se u praksi prevlada deklarativan odnos prema sportu i fizičkoj aktivnosti na selu i postigne veća efikasnost u pogledu konkretizacije i realizacije utvrđenih zadataka.

 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 08.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ