x

Fizičko vaspitanje i sport

Fizičko vaspitanje i sport
Fizičko vaspitanje i sport obuhvataju studije i analize fizičkih i sportskih aktivnosti, njihove uslove, sredstva i metode rada i razvoja, te definišu karakteristike u kontekstu u kojima se odvijaju (Beashel i sar. 1999).

S obzirom da odnos između pojmova "fizičko vaspitanje" i "sport" i dalje predstavlja razlog za raspravu, veoma je značajno razgraničiti upotrebu oba izraza u ovom pregledu. U mnogim uglavnom anglosaksonskim zemljama, izraz "fizičko vaspitanje" se odnosni na područje školskog kurikuluma (nastavnog plana i programa), bavi se razvojem fizičkih sposobnosti i samopouzdanja učenika, i njihove sposobnosti da ih koriste za obavljanje u različitim aktivnostima (Bailey, 2006). Dok se na "Sport" gleda kao na zbirnu imenicu i obično se odnosi na spektar aktivnosti, procesa, društvenih odnosa, i stvara fizičke, psihološke i sociološke ishode.

Iako je relativno jasna konceptualna razlika između ova dva pojma, veliki broj studija su otkrile značajne razlike u korišćenju terminologije u ovoj oblasti, a mnogi obrazovni sistemi koriste ove pojmove kao sinonime, ili jednostavno koriste "sport" kao generički deskriptor. Iz tog razloga, te u skladu sa međunarodnim agencijama poput Organizacije Ujedinjenih nacija za prosvetu, nauku i kulturu, "fizičko vaspitanje i sport" predstavlja inkluzivan pojam i koristi se na one struktrirane , nadzirane fizičke aktivnosti, koje se odvijaju u školi i za vreme školskih dana, gde je međunarodnom poveljom o fizičkom vaspitanju i sportu, u prvom članu naglašeno da je "bavljenje fizičkim vaspitanjem i sportom fundamentalno ljudsko pravo za sve".

Fizičko vaspitanje je usmereno na zdravlje mladih ljudi, na razvoj fizičkih snaga čoveka bez zapostavljanja duha i izvesnih intelektualnih kvaliteta. To je proces primene fizičkog vežbanja i metodičkih postupaka vaspitača u cilju formiranja, održavanja i poboljšavanja motoričkih sposobnosti, psihičkih osobina i socijalne adaptacije ličnosti.

U oblasti fizičkog vaspitanja ne dominira takmičarski karakter, niti posvećivanje jednoj delatnosti u specijalizaciji, što je karakteristično za sport, u užem smislu i profesionalni sport. Zagovornici "fizičkog vaspitanja i sporta" (PES Physical Education and Sport) u svojim istraživanjima utvrdili su brojne prednosti povezane sa učešćem u ovim aktivnostima. Neki autori tvrde da fizičko vaspitanje pomaže deci da razviju poštovanje prema vlastitom telu i drugima, doprinosi integralnom razvoju uma i tela, razvoju razumevanja uloge aerobnih i anaerobnih fizičkih aktivnosti i zdravlja (Welk, 2002), pozitivnom povećanju samopouzdanja i samopoštovanja, te socijalnog i kognitivnog razvoja i obrazovnih postignuća.

U mnogima istraživanjima upoređuju se sa različitih aspekata "sport i fizičko vaspitanje" (Benett i sar., 1993), u kojima se, uglavnom, uočavaju sledeće razlike: Sport podrazumeva takmičenje, fizičko vaspitanje to čini samo indirektno; U sportu je žestoka selekcija, sport teži da isključi, a fizičko vaspitanje da uključi; Fizičko vaspitanje je na "dobrom glasu", dok je sport zbog svojih preterivanja i devijacija često na "lošem glasu"; Fizičko vaspitanje je skoro uvek neki oblik škole koja podrazumeva brigu o ličnosti, za razliku od njih, neki obrasci sporta nisu samo na ivici preterivanja, već i ludila; Sport podstiče elemente sujeverja, koga skoro da nema u fizičkom vaspitanju; Emocionalni potresi i emocionalne uzleti zbog napetosti i iščekivanja, bitne su odrednice sporta, a za fizičko vaspitanje je to karakteristično u manjoj meri; Sport zahteva elitizam, izvrsno telo i duh, a fizičko vaspitanje toleriše osrednjost; Sport je neodvojiv od ambicije i motiva postignuća, što nije bitna karakteristika fizičkog vaspitanja; U sportu može da dođe do povreda, dok je fizičko vaspitanje uglavnom bezbedno; Sport ide do rizika, dok fizičko vaspitanje retko podrazumeva rizik (savremenisport.com).

Po svojoj prirodi fizičko vaspitanje mnogo je bliže rekreaciji, jer izbegava intenzivne napore i surovo takmičenje - ili ih bar ublažava (Honeybourne i sar., 2004).

Literatura:
Interdisciplinarne teorije sporta i fizičkog vaspitanja - Prof. dr. Nedeljko Rodić 
Autor: Pro dr Nedeljko Rodić Objavljeno: 08.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ