x

Sport i fizička aktivnost savremenog čoveka

Danas kao nikada pre, predstavljena je i to više kao imperativ, čovekova (muškarac - žena) potreba za  sportom i fizičkom aktivnošću, koji putem telesnog vežbanja prestavljaju: faktor jačanja zdravlja ljudi, značajan element za odmor, zabavu i rekreaciju i osnovni alat za pokretanje radne i odbrambene sposobnosti građana.

Ideja za vaspitanje tela kao uslov za ravnotežu čovekove ličnosti ima duboke korene, u Staroj Grčkoj i u društvu sa robovlasničkim poredkom kao što su bile Sparta i Atina, sport i fizička aktivnost su imali veliki značaj, odnosno bili su sastavni deo tadašnjeg vaspitnog sistema. U vreme humanizma, ujedno pod uticajem reformacije, ponovo se ističu zahtevi za harmonično vaspitanje čoveka, kao i za razvoj njegovog psihosomatskog statusa.

U današnje vreme u uslovima razitka našeg tranzicionog društva kreirana je koncepcija za razvoj i unapređenje sporta i fizičke kativnosti za sve ljude, sa posebnim naglaskom na radnog čoveka. Sve je više izjava, tekstova, komentara, magazina i knjiga u kojima se govori o velikom značaju sporta i fizičke aktivnost u svakodnevnom životu savremenog čoveka.

Svakako da svaki čovek (muškarac - žena) ima svoje pravo da prihvati ili odbije sport i fizičku aktivnost iz sebi znanih razloga, pored toga stoji činjenica da ne može svako biti sportski "as". međutim upražnjavanjem sporta i fizičke aktivnosti možemo poboljšati svoje zdravlje, kondiciju, sposobnost.

Međutim, kada je reč o ovim prostorima koji su prolazili i još uvek prolaze kroz tranziciju,
još uvek je veoma mali broj onih "stručnih lica" koji se bave tematikom zdravog života, a koji javno govore šta bi trebalo da preduzme (uradi) pojedinac kao preventivnu meru a da je to vezano za sport i fizičku aktivnost i da to bude u njegovu korist i korist njegovog zdravlja. Stiče se mišljenje da većina stručnih ljudi na ovim prostorima brine samo o svom zdravlju, fizičkoj sposobnosti, izgledu. mada mora se priznati da i kada se jave stručni ljudi koji su spremni da poduče i podele svoje znanje sa drugima, oni ne uspevaju da pronađu prave kanale kojima bi dopreli do šire javnosti.

Iako skoro svaki čovek savremenog načina života sa velikim interesovanjem voli da čita i stiče što više informacija o tome koje su sve opasnosti savremenog života kad je u pitanju naše zdravlje i kako ih izbeći, odnosno kako unaprediti svoje zdravlje, to ipak nije dovoljno. Ljudima treba otvoreno govoriti o raznim oboljenima  koji mogu nastati usled savremenog načina života kao što su skleroza, kifoza, srčana oboljenja. koja mogu biti veoma opasna po ljudsko zdravlje. Na ovaj način pomogli bi smo ljudima da u postranzicijskom periodu pronađu savremene metode kojima bi sačuvali i unapredili svoje zdravstveno stanje.

Ljudima bi trebalo pokazati primere, podučiti ih osnovnim tehnikama i naučiti ih kako da te tehnike primenjuju u praksi i u svakodnevnom životu da bi kroz vežbanje oni samostalno spoznali prednosti koje im sport i fizička aktivnost može doneti.

Na našu nesreću, kod nas još uvek veliki broj ljudi smatra da su sport i fizička aktivnost pravo i obaveza (dužnost) samo sportista sa jedne i naše omladine sa druge strane, odnosno da bi se osobe u zrelim godinama trebale potpuno pasivizirati i posvetiti samo poslu i stvaranju materijalnog dobra a ne očuvanju i unapređenju zdravlja (duhovnog i fizičkog).

Kod nas je još uvek retko videti odrasle ljude kako samostalno ili sa članovima svoje porodice džogiraju u parku i prirodi, igraju fudbal, košarku, tenis. ili posećuju neki od sportsko-rekreativnih centara kako bi se rekreativno bavili nekom fizičkom aktivnošću preventivno zarad poboljšanja zdravlja ili zbog telesnog opuštanja, što je sa druge strane jedan od "simbola" svih većih i razvijenijih urbanih sredina (metropola).

U ovom trenutku u razvoju sporta i fizičke aktivnosti došli smo do stepena kada treba raditi na višem stručnom nivou bi smo lakše izvršili zadatke koje nam društvo i vreme postavljaju pred nama. Sport i fizička aktivnost, igraju sve veću ulogu u svkodnevnom životu i radu savremenih ljudi, zato postaju značajni i neophodni faktor svakog pojedinca u društvu. Oni se javljaju kao obavezna potreba i dopuna života savremenog čoveka, kao dopunski motiv brzog razvoja nauke i tehnike koji nam čine život brzim i dinamičnijim.

Suština toga je da se pomogne ljudima oba pola i svih uzrata kako bi vodili svoj život na sportkski način, kako bi bili kreativniji i korisniji pre svega sebi i svojoj porodice kao i društvu, sredini u kojoj rade i kojoj žive
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 15.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ