x

Posledice nacionalizma u sportu

S obzirom na veliki društveni ugled i uopšte značaj i ulogu sporta u savremenom životu, ispoljavanje nacionalizma (etničkog karaktera) u ovoj oblasti naših društva izaziva velku pažnju šire društvene, sportske i kulturne javnosti.

Ukoliko se radi o društvenim zajednicama složenog multietničkog sastava, unatuar država nacionalizam (etnički karakter) zahvata gotovo sve grane sporta s obzirom na višenacionalni sastav samih sportskih klubova na našim prostorima. Od stepena zaoštrenosti društvenih i političkih odnosa i opšteg pristupa u rešavanju nacionalnog (etničkog) pitanja zavisi i karakter odnosa u samom sportu.

Kao jedna od krajnih konsenkvenci nacionalne netolerancije i isklučivosti po tom osnovu dolazi do raznih vrsta diskriminacije pa i etničkog "čišćenja" u samom sportu. Uzroke tih pojava treba pre svega tržiti u prirodi delovanja političkog faktora.

Najkrupnije posledice euforije nacionalizma u sportu su kulturne, socijalne, ekonomske, moralne i politčke. To dovodi do degradacije ličnosti, stvaralaštva, kulturnog nivoa država, i društvenih odnosa uopšte. Sa stanovišta dometa sportskih rezultata i sportskog stvaranja može se govoriti o tendenciji opšteg i radikalnog pada kvaliteta kao posledice nacionalne isključivosti, zatvaranja, i sl.

Kada je reč o međunarodnim relacijama i međunarodnom kontekstu pozicije sporta društvenih zajednica opterećenih nacionalističkom politikom, u tim slučajevima dolazi do ograđivanja pa i iskljućavanja, sankcija međunarodnim sportskim organizacijama (primer Bosanskog fudbalskog saveza koji se suspendovam zbog mešanje politike raznih etničkih zejednica u strukturi samog saveza).

Karakterističan je fenomen uvažavanja i poštovanja međunarodnih sportskih organizacija i asocijacija individualnih građanskih, ličnih i ljudskih prava u oblasti sportskog stvaralaštva u međunarodnim okvirima.

Predpostavke takvog odnosa međunorodnih sportskih činilaca leže verovatno u nastojanjima razdvajanje uloge i rezultata sportskog stvaranja od uloga i karaktera konkretnih nacionalnih politika ili prirode datih političkih sistema.  

Nacinalizam (etnički karakter) je seriozna zamka celokupnog društvenog sistema, a samim tim i sporta. Veoma je očigledno da je najlakši način javnog ispoljavanja nacionalizam na sportskim manifestacijama, gde dolaze razne etničke i socijalne grupe (setimo se primera 1991. na Maksimiru u Zagrebu gde se dogodio etnički sudar između navijačkih grupa).

Društveni kontekst je uvek povezan za samim procesima i u oblasti sporta, ako nacionalizam postaje dominantniji u samom društvu, on će se sa sirurnošću raflektovati i na sam sport, s time što će se preko sporta manifestovati javno i postati potencijalni faktor zgrožavanja samog društva.

Zato je pre svega evropska fudbalska kuća (UEFA) orgnizovala socijalni program unutar same svoje strukture kao preventivni lek za nacionalizam, rasizam, netoleranciju, različnostim raznih etničkih i socijalnih grupa. Moto tog programa je "RESPECT", jer sport po svojoj formi i sadržini promoviše fer-plej kao svoj osnovni moto.

Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 03.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ