x

Sport kao sredstvo za rešenje aktuelnih problema

Tokom cele istorije, a naročito poslednjih godina, čovek se susreće za važnim životnim problemima. Putevi ekonomskog, tehničkog, političkog i društvenog napretka napajaju ga nadom, a istovremeno i nemirom. S jedne strane, obećavaju mu bolje zdravlje i ukazuju na nove mogućnosti postizanja sreće, a sa druge, prete mu novim bolestima, razočarenjima i suprotnostima.

U ovom modernom vremenu, sport se veoma brzo razvio kako u pogledu broja društvenih grupa koje se njime bave, tako i svog geografskog rasprostranjenja. Putevi ljudskog napretka ne menjaju u načelu njegovu namenu, ali menjaju njegovu ulogu. Budući da istovremeno kroz fizički napor, borbu, igru i društvenu delatnost, sport zadovoljava izvesne suštinske naklonosti i potrebe čoveka. Ovo objašnjava prijem na koji sport nailazi u svetu. Savremena civilizacija predaje mu novi značaj i daje mu svoje  posebno mesto. Sport je postao suštinski element za psihičko uravnotežnjenje civilizacije ugrožene industrijalizacijom, urabanizacijom i mehanizacijom.

Osim toga, sport postaje izuzetno sredstvo u izgrađivanju omaldine, u vaspitanju, i razvija izvesne osobine karaktera koje su osnovne za svaku delatnost. Sport je jedna od tih retkih formi delatnosti koja zahteva istovremeno angažovanje tela, inteligencije i volje. On takođe predstavlja formu aktivnog odmora koja pobuđuje na zajedničko delovanje i inicijativu. Raznolikost sporta i mogućnosti prilagođavanja kakve on stvara dozvoljavaju svakome, prema sopstvenim sposobnostima i naklonostima da se izrazi i deluje. Zahvaljujući tome, sport unosi interesantna rešenja problema slobodnog vremena, olakšavajući opuštanje i razonodu, obogaćujući naš duh i ličnost.

U poslednje vreme modernog sveta, sport počinje raspoznavati hijerarhuju zasnovanu novcem ili profesiji, ali zato pruža veliku mogućnost izdvajanja ličnosti iz anonimnosti sakodnevnih odnosa u radnoj sredini, lokalnoj pa i regionalnoj zajednici. Na taj način sport stvara druge parametre u međuljudskim odnosima, a mogućnost da se svako njime bavi čini određenu tačku oslonca za pozitivne međunarodne kontakte.

Sport je danas posebna delatnost koja omogućava prilagođavanje ljudi potrebama savremenog sveta. On može i treba u budućnosti da postane odlučujući u punom razvoju čoveka i njegovoj boljoj društvenoj integraciji. Treba dakle preuzeti sve mere da se osigura razvoj sporta, i oni koji se iz bilo kakvih razloga bave budućnošću čoveka i društva treba da pomognu u preduzmu mere u tom pravcu koje su neophodne.
 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 15.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ