x

Radost sporta i fizičke aktivnosti

Radost sporta i fizičke aktivnosti
Sport kao integralni deo fizičke kuture pretstavlja sistemski organizovan proces koji pozitivno utiče na pravilni psihofizički razvitak čoveka kao celine. Polazeći od konstatacije da je cilj naučnih istraživanja u oblasti sporta i fizičke kulture da otkrije faktore koji utiču na promenu čoveka kao sistema, i da utvde njihov značaj, njihovu uzajamnu povezanost, a u isto vreme i da otkriju najoptimalniji način za transformaciju sistema. Zato se nameće potreba za istaživanjima koja bi trebala tertirati ovu problematiku.  

Sport i fizička aktivnost i njihova praktična usmerenost i rezultati koji se postižu, ptrestavljaju složenu pojavu koja iziskuje planska i studiozna izučavanja svih njihovih komponenata. U savremnoj koncepciji sporta i fizičke aktivnosti za sve u celini, nije više rešenje samo organizovati vaspitno-obrazovnu nastavu, već pronalaziti nove metode, nove oblike u tom sistemu. Što znači da su sport i fizička aktivnost, osnovna operativna jedinka na redovnoj aktivnosti u određenim sportskim objektima za telesno vežbanje. Ono zbog čega su sport i fizička aktivnost kao sistem ostali glavni oblik realizacije i zadovoljstva, jeste zato što se sa njima mogu raditi sistematska i planska rešavanja određenih zadataka.

Na osnovu podataka iz naučnih istraživanja o karakteru i kvalitetu sporta i fizičke aktivnosti, može se zaključiti da nam nedostaje kompatibilan intenzitet, koji bi prikazao pozitivnu rekaciju (dražbu) šta bi bilo u funkcii unapređenja fizičkog razvoja i fizičke sposobnosti ljudi koji imaju iskrene intencije prema sportu i fizičkoj aktivnosti.

Naučnici su proučavali mreže prijatelja uzrasta od 5 do 12 godina u programu posle nastave. Na početku deca se nisu dobro poznavala međusobno, tako da su istraživači mogli da prate kako deca stvaraju i raskidaju prijateljstva i kako su te promene uticale na nivoe njihove fizičke aktivnosti. Ispostavilo se da je taj uticaj veliki: tokom vremena koje su deca provela u programu, najsnažniji faktor koji je uticao na to koliko vremena provode u fizičkoj aktivnosti bio je nivo aktivnosti njihovih najbližih prijatelja.

Preporuka je da damo sopstveni tretman sportu i fizičkoj aktivnosti kao takvim, da imamo drugačiji pristup prema sportu i fizičkoj aktivnosti i da na njih gledamo kao na sredstvo za zadovoljavanje naših telesnih potreba.

Sport i sportska aktivnost ne prave razliku između ljudi prema polu, veri, religiji, uzrastu, socijalnom ili edukativnom nivo već su dostupni za sve i to je najveća moć sporta i sportske aktivnosti koju oni imaju kao argumenat u svakom društvu.

 
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 08.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ