x

Društveni sistem i sport

Društveni sistem sastoji se iz određenih podsistema (ekonomski, politički, kulturni, obrazovani, itd.). Sport se vrlo teško može uklopiti u bilo koji od ovih sistema, ali je delimično sadržan u svakom od njih. Društveni sistem presudno utiče na sport, njegovu suštinu, karakter, organizacionu strukturu itd. Kao niz drugih aktivnosti, sport se ne može izdvojiti iz celokupne društvene organizovanosti.

Društveni sistem pruža povoljne ili manje optimalne uslove za razvoj sporta. Organizovanje sporta zavisi od vrednosnih orijentacija koje društvo propagira. Razvoj događaja u sport, u mnogim zemljama, išao je po istoj šemi vrednosnog obrasca za koji se društvo zalagalo. Pokušaji da se stvori svet čiste igre, nezatrovane konkurencijom i potpuno odvojene od sveta rada, doveo je do svoje sušte suprotnosti.

Sport nije iznad društva, načina života, komercijalizacije, biznisa i nasilja. Istraživanja pokazuju da su promene u društvenoj i tehničkoj podeli rada i promene u klasnim odnosima bitne odrednice razvoja i institucionalizacije modernih igara i sporta.
 
Autor: N/A Objavljeno: 07.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ