x

Sport i turizam

Sport i turizam Autor fotografije: Marko Skorić / Savremenisport.com
Iako je turizam u prošlosti uglavnom bio dostupan samo privilegovanim (višim) slojevima društva, sa idustrijalizacijom i modernizacijom, odnosno pojavom "viška" vremena kod ljudi ali i sa povećanom željom da se upoznaju (posete, vide i iskuse) druge, nove destinacije i načini življenja, turizam je danas postao široko rasprostranjena (masovna) pojava dostupna svima, i predstavlja jednu od osnovnih funkcija ispoljavanja slobodnog vremena savremenog društva.

Interesovanje za turističku problematiku danas izvire iz evidentne činjenice da kretanja "putujućeg čovečanstva" već godinama utiču na oblikovanje specifične turističke kulture kao privremenog načina života. Turizam danas predstavlja jedan od glavnih socijalnih i ekonomskih fenomena modernog doba, koji je afirmisao poznavanje drugačije stvarnosti i načina življenja sa kojima se ljudi identifikuju.

Veze - sličnosti između turizma i sporta?
Turistička putovanja često znače pokušaj da se ponište otuđeni oblici postojanja, koji su nametnuti svakodnevnim životom. U teoriji i literaturi turizam se najčešće posmatra kao ljudska potreba nastala iz savremenog načina života. U tom smislu, sport predstavlja osvežavajuću oazu za tzv. savremeno putujuće čovečanstvo.

Za turizam, kao i za sport, karakteristična je specifična potreba da se bude aktivan, da se deluje, da se bude drugačiji. Sport a naročito veliki sportski događaji još od antičkih vremena u velikoj meri utiču pozitivno, pospešujući ljude na putovanje, pružajući im aktivno ili pasivno učestvovanje u sportskim dešavanjima. Sportske manifestacije koje pružaju zanimljiv sadržaj ali i mogućnost aktivnog odmora svojim posetiocima, predstavljaju  jednu od glavnih komponenti sportskog turizma, a možda i najznačajniju u pogledu broja turista i privrednog uticaja.

Kao dokaz ovakvim tvrdnjama, osamdesetih godina prošlog veka sprovedena je studija zapadnih Evropskih zemalja koja je pokazala snažan rast interesovanja u oblasti rekreativnog sporta. Osim interesovanja, povećano je i učešće svih društvenih, zabeležen je i porast kako mladih polaznika (učesnika) tako i polaznika srednjih godina za vreme neradnih dana (raspusti, praznici, sl.). Sagledavanjem rezultata studije postalo je jasno da se ovaj fenomen ne može svoditi na uobičajne interpretacije kao "promet stranaca" i način ponašanja u slobodnom vremenu.

Šta je sportski turizam?
Danas je sve jasnije izražen zajednički interes-uticaj sporta i turizma kao industrije usled čega je kao posledica nastao sportski turizam koji je koncipiran razmatranjem sporta kao turističe atrakcije, odnosno isticanjem i definisanjem kvaliteta sporta koji zajedno predstavljaju jedinstven doprinos turizmu.

Sportski turizam predstavlja veoma zanimljivu i rastuću oblast, koja ima jedinstvenu sposobnost da privuče veliki broj posetilaca, pružajući učesnicima (putnicima) koji tragaju (traže) sportski doživljaj da dožive sport i koji po svom obimu, složenosti i potencijalu preti da izraste u potpuno novu industrijsku oblast. U korist ovim tvrdnjama ide i izveštaj Svetske turističke organizacije (WTO) iz 2000. godine, prema kojem je oblast sportskog turizma u 1998. godini generisala 453 milijarde dolara.

Razvoj sportskog turizma?
Snage globalizacije i demokratizacije značajno su uticale na povećanje potrošnje i razvojne procese, pa tako i na sportski turizam i turizam uopšte. Na razvoj sportskog turizma između ostalog uticali su i širi demografski profil učesnika u sportu; povećanje interesa ljudi u  poboljšanje zdravlja; povećanje potražnje za aktivnim učestvovanjem u fizičkim aktivnostima za vreme odmora (aktivan odmor); rast interesovanja, ugleda i uloge koju igraju sport i sportski događaji u modernom društvu; kao i potencijal sportskih događaja koji se može iskoristiti u saradnji sa turizmom.

Sa pravom vzijom i planom, određeni sportska manifestacija uz pomoć sportskog turizma može da donese velike koristi u oblasti stanovništva, infrastrukture i ekonomije području u kome se manifestacija održava, te stoga nije iznenađujuće što se o sportskom turizmu u akademskim krugovima govori kao o efikasnom sredstvu za postizanje razvoja lokalne samouprave.

Da bi određena sportska manifestacija postala zanimljiva sportskom turizmu ali i posetiocima, potrebno je da manifestacija bude atraktivna u određenom tržišnom segmentu, da poseduje visok kvalitet, da poseduje pravu cenu u zavisnosti kojoj kategoriji stanovništva je namenjena, da zadovoljava potrebe posetilaca (učesnika, gledalaca), da je integrisana (povezana) sa lokalnim turističkim znamenitostima i službama lokalne samouprave, ali i da je cela priča lepo upakovana i prezentovana na pravi način i u pravo vreme.

Budućnost sportskog turizma?
Prema nekim procenama, s obzirom na brzi razvoj i sve brži rast oblasti sportskog turizma uz potencijalne ekonomske doprinose koje donosi, u prvim decenijama 21. veka, sport, a posebno sportovi i aktivnosti koji pružaju aktivan odmor ljudima u simbiozi sa turizmom i šou biznisom dospeće u sam vrh poslovno atraktivnih sektora svetske ekonomije.

Iako je sportski turizam u Evropi i Svetu veoma razvijen i veoma popularan, kod nas je još uvek u fazi nastajanja i formiranja, iako kod nas postoje sportske manifestacije koje imaju "moć" da mobilišu veći broj posetilaca, očigledno je da se potencijal sportskog turizma ne koristi u dovoljnoj meri.

Kao jedan od glavnih izazova u budućnosti razvoja sportskog turizma kod nas, biće "stvaranje" bližih veza između organizatora sportskih manifestacija, turističkih radnika i lokalne samouprave, sa ciljem da budu bolje koordinisani kako bi obezbedili više ekonomske i društvene koristi na lokalu ali i pružili zadovoljavajuću uslugu (doživljaj) posetiocima sportske manifestacije.

Ono što može da nas raduje kad je u pitanju dalji razvoj sportskog turizma kod nas je primetan trend pojave sve većeg broja novih i što je najvažnije sve interesantnijih sportskih manifestacija koje nude zanimljive sadržaje kako pasivnim (gledaoci) tako i aktivnim (učesnici) posetiocima, od kojih se opravdano očekuje da u bliskoj budućnosti postanu glavni pokretači razvoja sportskog turizma u Srbiji.


Literatura:
Tourism and development - Richard Sharpley, David J. Telfer
Sport and adventure tourism - Simon Hudson
Tourism business frontiers - Dimitrios Buhalis, Carlos Costa
Sportski menadžment - Milan Tomić
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 02.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ