SPORTSKI REČNIK - SLOVO I
Stranica 1 od 1
Idealna telesna težina
Idealna telesna težina (engl. individual body weight, IBW) predstavlja totalnu telesnu težinu odraslih, a koja je u rasponu dozvoljenih vrednosti za zdrave osobe u odnosu na procenat ukupnog masnog tkiva. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Identifikacija
Identifikacija - uspostavljanje identičnosti, istovetnost delovanja, predmeta i pojava. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Identitet
Identitet, Identičnost - engl. Indentity - označava istovetnost, jednakost. Međutim, kada se radi o npr. sportskoj organizaciji, identitet ima sledeće značenje: putem upoznavanja sa elementarnim podacima o kvalitetu, kao i sa ostalim podacima, koji se razlikuju između dva ili više objekata ili subjekata, postiže se neprimetna/ nematerijalna potvrda i dokazivanje identičnosti pozicija, akcija, sredstava, karakteristika itd. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Igra
Igra je učestvovanje u nečemu u šta se može verovati potpuno i do kraja; ona predstavlja istinsku komunikaciju i olakšava ophođenje među ljudima. Mada se često prenaglašava njena instrumentalna i utilitarna funkcija, bitno obeležje igre je da ona nema drugi smisao izuzev nje same. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Imidž
Imidž predstavlja ukupnu subjektivnu percepciju aktivnosti od strane određenog tržišnog segmenta. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (4)

Imobilizacija
Imobilizacija (engl.Imobilization) predstavlja postupak lečenja koji sprečava kretanje dela tela koje je imobilizirano kako bi se dozvolilo povredi da zaraste. Imobilizacija se uglavnom koristi kod slomljenih kostiju (frakture), bola u tetivama, uvrnutih ili pokidanih  ligamenata, kod različitih akutnih povreda zglobne hrskavice, itd. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Implantacija
Implatacija - engl. Implant, Implantation - posaditi, ukoreniti, uvoditi, sugerisati, širiti (ideje i drugo). U nauci se ponekad u eksperimentalnim varijantama koristi i primenjuje neosnovana, subjektivna, nekorektna i nekritička implantacija, kao širenje i spajanje nespojivih principa, teoretskih osnova i zakona dve naučne discipline, što ne daje objektivne i realne naučne rezultate. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Implementacija
Implementacija - engl. Implement, Implementation - oruđe, instrument, izvršavati, izvršavanje, realizacija, ostvarivanje. U kontekstu nauke implementacija ne označava samo realizaciju, već i ostvarivanje ideje, dejstva, principa i zakona. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Indeks telesne mase
Indeks telesne mase (engl. Body-mass index BMI) predstavlja metodu za procenu da li neka osoba ima preveliku ili premalu težinu usled poremećaja u ishrani. Indeks telesne mase se izračunava tako što se podeli težina (kg) sa kvadratnom visinom (metar2) osobe za koju se izračunava. Na primer: 85 kg težine, podeli se sa (1.83)2 = 25.3. Index telesne mase ispod 20 - premala težina, 20 do 25 - zdrava težina, 25 do 29 - prevelika težina, preko 30 - preterano gojazan. 

Datum: 02.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Inerciono trčanje
Inerciono trčanje (IT) predstavlja takav način trčanja pri kome sportista koristi prethodno stečenu brzinu (ne ulaže energiju za dalje kretanje), krećući se po inerciji svoga tela nešto manjom brzinom od prethodne (slično situaciji  kada vožač automobila dostigne određenu brzinu i menjač ubaci u tzv. Ler položaj). 

Datum: 02.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Interakcija
Interakcija - engl. Interaction - međusobno delovanje. Radi se o međusobnom delovanju u odnosima između dva objekta ili subjekta. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Internet
Internet je globalna komunikaciona mreža, u celom svetu međusobno povezanih računara, pomoću koje se vrši komuniciranje i informisanje. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Intervalni trening
Intervalni trening predstavlja metod treninga pri kojem se ponavljaju velika i submaksimalna opterećenja, kraćeg ili dužeg trajanja, između kojih postoji određena pauza ili interval odmora. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Istraživanje
Istraživanje se najbolje može definisati kao sistematski i organizovani pokušaji i napor da se ispita određeni problem koji treba da se reši. 

Datum: 03.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Izdržljivost
Izdržljivost je komponenta fizičke sposobnosti koja se ispoljava kontinuiranim fizičkim naprezanjem u dužem trajanju.

Datum: 01.01.2015. Autor: Prof. dr. Sava Ivanićsve definicije (1)

Izgubljena lopta
Izgubljena lopta (engl. Turnover) predstavlja nedobrovoljni gubitak poseda lopte u toku igre. 

Datum: 01.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

Izložba
Izložba - prikazivanje i demonstracija proizvoda u okviru specijalnih aktivnosti, uključujući i prezentacije (prodajna izložba) radi informisanja tržišta i boljeg plasmana. 

Datum: 03.01.2015. Autor: N/Asve definicije (1)

strana: 1
POGLEDAJTE JOŠ I...
+ O nama
+ Kontakt
+ Pravna pouka
+ Uslovi korišćenja
+ Postanite saradnik
+ Često postavljana pitanja

AKCIJE
Ako podjednako volite sport i da pišete o njemu, odnosno znate nešto novo i zanimljivo o nekoj sportskoj temi,  a uz to želite da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podelite sa drugima, javite nam se. Čekamo Vas!
Zanimaju Vas informacije o određenoj sportskoj manifestaciji (turniru, prvenstvu, akciji, seminaru, itd.), pogledajte najave aktuelnih sportskih manifestacija u okviru našeg Sportskog kalendara...
Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) ili ste organizator neke sportske manifestacije (turnir, akcija, seminar, sl.) i želite da je medijski promovišete, odnosno sa njom upoznate širu javnost, Savremenisport.com može postati Vaš Medijski partner...
Osetite deo atmosvere sa najzanimljivijih već održanih sportskih manifestacija putem slika koje smo zbog Vas zabeležili u okviru Foro galerije...