x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO I - Inerciono trčanje

Inerciono trčanje
Autor: N/A / Datum: 02.01.2015.
Inerciono trčanje (IT) predstavlja takav način trčanja pri kome sportista koristi prethodno stečenu brzinu (ne ulaže energiju za dalje kretanje), krećući se po inerciji svoga tela nešto manjom brzinom od prethodne (slično situaciji  kada vožač automobila dostigne određenu brzinu i menjač ubaci u tzv. Ler položaj).