x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO I - Implantacija

Implantacija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Implatacija - engl. Implant, Implantation - posaditi, ukoreniti, uvoditi, sugerisati, širiti (ideje i drugo). U nauci se ponekad u eksperimentalnim varijantama koristi i primenjuje neosnovana, subjektivna, nekorektna i nekritička implantacija, kao širenje i spajanje nespojivih principa, teoretskih osnova i zakona dve naučne discipline, što ne daje objektivne i realne naučne rezultate.