x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO I - Internet

Internet
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Internet je globalna komunikaciona mreža, u celom svetu međusobno povezanih računara, pomoću koje se vrši komuniciranje i informisanje.