x

Predsednik RSS-a preneo ovlašćenja na potpredsednike saveza

Predsednik RSS-a preneo ovlašćenja na potpredsednike saveza
„Na osnovu člana 71. stav 2, statuta RSS, kao volonterski Predsednik našeg najuspešnijeg Saveza prema rangiranju Svetske rukometne federacije (IHF 5) i aktuelnog svetskog vicešampiona, a zbog angažovanja u Srpskoj narodnoj partiji, čiji sam jedan od osnivača, doneo sam Odluku o prenosu svojih  ovlašćenja iz tački 2 do 9,  člana 71. stav 1 statuta RSS   na potpredsednike Saveza, Borislava Perovića, Ivana Stankovića i Sinišu Lazića, a sve u skladu sa planom rada Saveza usvojenim na decembarskoj Skupštini. 

Radi kontinuiteta, na meni ostaju samo ovlašćenja iz tačke 1. istog člana vezana za protokolarno predstavljanje Saveza u međunarodnim i domaćim sportskim organizacijama i to u periodu do sprovođenja izbora u RSS. Obzirom i da se ovakvom odlukom još više doprinosi demokratskoj atmosferi u periodu do i za vreme izbora, na njima se neću kandidovati i učestvovati, osim ako bude korišćenja te situacije za pokušaj bilo kakve kvazi političkointeresne grupe da ih izmesti iz okvira rukometa i Saveza, a što bi bilo i protiv propisima Srbije EHF i IHF. 

Podsećam da smo bili organizatori dva Evropska prvenstva i jednog Svetskog prvenstva, osvojili evropsko i svetsko srebro, zlatne mediteranske, kao i medalje u mlađim kategorijama, a radeći sistemski u skladu sa najvišim demokratskim standardima reformisali smo sistem takmičenja seniora, mlađih kategorija, kao i celokupan pravni i organizacioni okvir, a  uz sve to isplatili sve nagrade, kupili prostor, automobile i svu nužnu opremu itd. A da nikad nismo bili u blokadi i nikom nista ne dugujemo, već imamo značajan finansijski plus ostvaren radom Saveza. 

Za sve ovo dobijena su najveća međunarodna i domaća priznanja  i odlikovanje Republike Srpske. Koristim priliku da svima, posebno našem narodu, zahvalim na svoj saradnji i podršci koju sam imao u ovim najuspesnijim godinama srpskog rukometa  koji naravno nikad neću napustiti. Odluka stupa na snagu odmah, a biće i detaljnije izneta na sednici UO i Skupčtine RSS 24. marta“, predsednik RSS Velimir Marjanović.

Datum: 24.03.2015. Autor: Aleksandra Adžić

PROČITAJTE JOŠ...