x

Navike u sportu

Navike u sportu

Većina naših svakodnevnih izbora liči na posledice dobro promišljenog odlučivanja, ali oni to nisu. Oni su navike. I premda svaka srazmerno malo znači sama po sebi, s vremenom te navike imaju ogroman uticaj na naše zdravlje, produktivnost, materijalnu sigurnost i sreću (Čarls Djuhig).

Svi ljudi su tu gde su i ono su što jesu, zbog toga što su uspostavili određene navike u pogledu načina razmišljanja i postupanja.


Čitav naš život, u onoj meri u kojoj poseduje konačni oblik, svodi se samo na mnoštvo navika. - Vilijam Džejms


Svrha ovog teksta je u tome da pomogne ljudima (sportistima) da se oslobode loših i/ili uspostave nove bolje navike, koje će ih sa tog mesta na kom se nalaze, prebaciti na ono mesto gde žele da budu u životu.Pojam i definicija navika

Već vekovima ljudi se bave pitanjem šta su navike i kako one funkcionišu, ali tek poslednjih pedesetak godina neurolozi, sociolozi i drugi, zaista počinju da shvataju kako navike zaista funkcionišu.


Navika je naučeni, tokom razvoja ličnosti, stečeni oblik ponašanja u različitim sferama života pojedinca.


Navika predstavlja rutinski oblik ponašanja koji se dešava na podsvesnom nivou i o kom ne moramo da razmišljamo, odnosno da uključimo svesno razmišljanje za rešavanje datog problema ili problemske situacije. To su svi oni oblici ponašanja koji se obavljaju po nekoj nužnosti, sami od sebe, često bez aktivnog učešća naše svesti.


Navika predstavlja obrazac ponašanja stečen čestim ponavljanjem ili psihološkim izražavanjem u normalnoj ili povišenoj meri. - Vebsterov rečnik


Navika, sa stanovišta psihologije predstavlja, više ili manje fiksni način razmišljanja, želje, ili osećanja stečenih prethodnim ponavljanjem jednog mentalnog iskustva - American Journal of Psychology    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="6919562611">


Kako nastaju navike

Čitavih 95 procenata našeg uspeha u životu i radu određeno je navikama koje smo sticali vremenom. Navika određivanja prioriteta, prevazilaženja odugovlačenja i poduhvatanje najvažnijih zadataka jeste psihička i fizička veština. Kao takva, ta navika se može naučiti tokom prakse i ponavljanja, ko zna koliko puta iznova, sve dok se ne uvreži u našem podsvesnom umu i postane stalan deo našeg ponašanja. Kad nešto pređe u naviku, postaje istovremeno automatska i jednostavna radnja (Brajan Trejsi).


Navike nastaju zato što mozak neprekidno traži način da prištedi sebi trud.


Početak sticanja navike je poput nevidljive niti, ali svaki put kada ponovimo taj postupak mi je jačamo, dodajemo joj jednu po jednu nit, sve dok se ne pretvori u debelo uže i neraskidivo nas veže za misao i delo (Orison Svet Marden).


Navike se stvaraju sklapanjem ključa, rutine i nagrade u celinu (kolo), a zatim uzgajanjem žudnje koja pokreće to kolo. - Čarls Djuhig
Kako navike funkcionišu

Jasno je da su navike, kao i pojedinci različite, pa se tako i pojedinosti dijagnoze i izmene obrazaca u našem životu razlikuju od čoveka do čoveka i od ponašanja do ponašanja, međutim istraživači koji se bave ovom tematikom uspeli su da identifikuju “kolo” koje čini jezgro svake navike.


Kolo navike:

Signal >>> Rutina >>> Nagrada


U suštini da bi smo razumeli sopstvene navike, moramo identifikovati komponente svojih kola. Čim uspostavimo dijagnozu kola navike (određenog ponašanja), moći ćemo da potražimo adekvatan način (novu rutinu) da promenimo naviku.


Kada razumemo mehanizme navika, stičemo i uvid koji nam olakšava usvajanje novog ponašanja. Doduše, samo razumevanje signala i žudnji koji pokreću naše navike neće pomoći da te navike iznenada nestanu, ali nam omogućuje da planiramo kako ćemo promeniti obrazac.


Čim shvatimo kako navika funkcioniše, odnosno čim odredimo signal, rutinu i nagradu, stičemo moć nad njom.
Nastajanje navika u sportu

Da bi smo razumeli snagu žudnje u stvaranju navike, razmotrimo kako se rađa navika za vežbanjem.


Istraživači Državnog univerziteta Nju Meksika 2002. godine, poželeli su da shvate zašto ljudi vežbaju. Proučavali su 266 pojedinaca, od kojih je većina vežbala najmanje tri puta nedeljno. Istraživanjem je utvrđeno da su mnogi ispitanici počeli da vežbaju (trčanje, vožnja bicikla, dizanje tegova i sl.) pošto im se javio višak slobodnog vremena, pošto su poželeli da vode zdraviji život ili jednostavno da se obračunaju sa stresnim životom. Međutim, kod gotovo svih ispitanika, utvrđeno je da je razlog zbog kojeg su nastavili sa vežbanjem, to što im je vežbanje postalo navika.


U jednoj grupi 92% ispitanika složilo se da vežbaju zato što im je tada "lepo", budući da su se navikli da očekuju endorfine (hormon sreće) i druge supstance koje nastaju vežbanjem, i da su žudeli za njima. U drugoj grupi, 67% ispitanika izjavilo je da im vežbanje uliva osećanje "ostvarenosti", budući da su se naučili da žude za redovnim osećanjem trijumfa koji im donosi postizanje određenih uspeha. U oba navedena slučaja, nagrada koju su ispitanici dobijali, dovoljna je da vežbanje (fizičku aktivnost) pretvori u naviku.


S druge strane, kada je vežbanje već postalo navika, makar i jednom nedeljno, ljudi (ispitanici) su počeli da menjaju i druge, s vežbanjem nepovezane obrasce u svom životu, često nesvesno. Tipično je da ljudi koji vežbaju počinju i da se zdravije hrane i da su produktivniji na poslu... Nije do kraja razjašnjeno zašto je tako, ali za mnoge, vežbanje predstavlja temeljnu naviku koja služi kao okidač opštoj promeni na bolje.


Ako se usredsredimo na promenu  ili odgajanje temeljnih navika, možemo izazvati promene širokih razmera.Kako promeniti navike

Navike se mogu menjati ako shvatimo kako funkcionišu. Čim prepoznamo signale i nagrade određene navike, već smo na dobrom putu do promene. Međutim važno je napomenuti da proces promene navika, iako ga je lako opisati, nije bezuslovno i lako izvodljiv, budući da promena svake pojedinačne navike zahteva odlučnost. Takođe, treba napomenuti da nema specifičnog skupa koraka koji bi zasigurno uspevao kod svakog pojedinca. Tako da bi svaki pojedinac trebalo da odabere korake koji mu najviše odgovaraju, odnosno pronađe svoj put do promene navika.


Da bi smo modifikovali naviku, moramo najpre odlučiti da je promenimo. Moramo se svesno prihvatiti napornog rada na identifikovanju signala i nagrada koji pokreću rutine navike, te naći zamene za njih. Moramo znati da imamo vlast nad navikom i biti dovoljno samosvesni da je iskoristimo. (Čarls Djuhing).


Formula za menjanje navika (Masačusetski tehnološki institut)

  • Identifikacija rutine
  • Eksperimentisanje s nagradama
  • Izdvajanje signala
  • Osmišljavanje plana

Kod promene nekih navika, međutim postoji još jedan neophodan sastojak, budući da gore navedena (uprođćena) formula ponekad nije dovoljna da bi navika bila trajno promenjena. Taj neophodni sastojak je “VERA”.


Vera je onaj sastojak koji prerađno kolo navike pretvara u trajno rešenje.


U suštini, ukoliko želimo da promenimo neku naviku, moramo naći rutinu koja će zameniti postojeću i moramo verovati da je promena moguća.
Loše navike se lako stiču, ali je s njima teško živeti. Dobre navike je teško steći, ali se sa njima lako živi. - Brajan Trejsi  


Životinje žive ceo svoj život u skladu sa određenim sablinskim oblicima ponašanja; S druge strane čovek je sposoban da svesno menja svoje ponašanje, da improvizuje i da odbaci teret rutine i navike; Ipak, veliki broj ljudi zaboravlja da ima tu moć. (Ričard Grin).


Pojedine navike lako se povinuju analizi i uticajima, druge su složenije pa zahtevaju dugotrajnije proučavanje, a kod nekih je promena proces koji se nikada ne privede kraju (Čarls Djuhing). Promena navika nekada nije ni brza ni laka, ali s vremenom i uz trud, gotovo svaka navika može da se promeni.


Pojedinac koji želi da postigne najveće uspehe mora biti svestan moći i snage navike. Mora brzo da okonča one navike koje mogu da mu naškode, i da hitno usvoji one postupke koji će mu pomoći da ostvari željeni uspeh (D. Pol Geti).Literatura:

Moć navike - Čarls Djuhig

The 7 Habits of Highly Effective People - Stephen R. Covey
Making Habits, Breaking Habits - Jeremy Dean
Bad Habits - John C. Burnham
Habits: Why Do You Do What You Do? - John Nicholson

Autor: Marko Skorić Objavljeno: 20.11.2015.

PROČITAJTE JOŠ