x

Vizualizacija u sportu

Vizualizacija u sportu
Najbolje zanatlije, izumitelji, kompozitori, sportisti, itd. su oni koji su u stanju da "neku stvar vide na umu"  a potom je reprodukuju u materijalnom obliku.

Ako um nešto prihvati, telo će se prilagoditi. Ako se telo nečemu prilagodi, um to prihvata.

Jedno od glavnih istraživanja Dr. Čarlsa Garfilda (Dr. Čarls Garfild) pokazalo je da skoro svi vrhunski sportisti i svi  ljudi koji u raznim disciplinama postižu vrhunske rezultate upražnjavaju neki vid vizualizacije.

Sportski psiholozi i stručnjaci za vrhunske učinke koriste moć vizualizacije od 1980. godine. Po rezultatima koji joj se pripisuju, vizualizacija predstavlja jednu od najvažnijih aktivnosti vrhunskih sportista, ali se u svakodnevnim aktivnostima "običnih" sportista i rekreativaca vrlo malo koristi, uglavnom zbog toga što se slabo razume.

Imajući u vidu prethodno navedeno, u nastavku teksta pokušaćemo da Vas bliže upoznamo sa osnovnim aspektima vizualizacije u sportu.


Pojam vizualizacije
Vizualizacija predstavlja tehniku sportske psihologije koja se pokazala efikasnom kad je u pitanju poboljšanje performansi sportista. Može koristiti za poboljšanje bilo koje fizičke veštine, ali i za poboljšanje mentalnih sposobnosti.

Sam čin vizualizacije u okviru kojeg sebe vidimo kako izvrsno obavljamo posao i pre bilo kojeg događaja ili aktivnosti u velikoj meri će nas učiniti efikasnijim. - Brajan Trejsi

U vizualizaciji koristimo svoju imaginaciju da bismo stvorili jasnu sliku nečega što želimo da ostvarimo. U suštini, ukoliko želimo da savladamo neku novu ili da usavršimo neku već postojeću veštinu, vizualizacija nam može pomoći u tome, tako što ćemo jednostavno zamisliti (vizualizovati) u svom umu, sebe kako izvodimo upravo tu veštinu.

Različita istraživanja pokazala su da kada vizualizujemo bilo koju aktivnost iz stvarnog života, naš mozak primenjuje iste procese koje bi koristio i kada izvršavamo te aktivnosti u stvarnosti.

Vizualizacija jednostavno čini da postignemo više.

Vizualizacija u sportu
Vizualizacija predstavlja značajno sredstvo koje svaki sportista može koristiti za usavršavanje svoje tehnike, bilo prilikom redovnog treninga ili pripreme za takmičenje, kako bi poboljšali svoje performanse, odnosno izvukli iz sebe ono najbolje.

Kao što smo već naveli, vizualizacija nam može pomoći da unapred "vidimo, osetimo i doživimo" sve ono što želimo da sprovedemo u delo, čime se otvaraju mnogobrojne mogućnosti za njenu primenu u sportu, kako profesionalnom, tako i rekreativnom.

Nedavna istraživanja, pokazala su da pet sati fizičkog treninga i jedan sat vizualizacije ima bolje efekte na razvoj psiho-fizičkih sposobnosti sportista, nego šest sati samostalnog fizičkog treninga. Bolji efekat je još izraženiji kada su fizički trening i vizualizacija jasno (smisleno) integrisani (programirani) tako da se međusobno nadopunjuju.

Vizualizacija je efikasna kao dodatak fizičkoj praksi, ali se takođe može koristiti kao njena zamena, kada sportisti nisu u stanju da se bave fizičkim aktivnostima zbog premora, povreda i sl.

Jedna od koristi vizualizacije je i ta da omogućava sportisti da se pripremi za "neočekivane" eventualnosti i nepoznate situacije. Tako što nam omogućava da stvorimo unutrašnju "zonu konfora" , odnosno da zamislimo i unapred "vidimo, osetimo i doživimo" sve elemente određene situacije (emocije, strah, stres, sreću...) kako bi kada se nađemo u dotičnoj situaciji, bili bolje pripremljeni i rasterećeniji.

Grejem Šav (Graham Shaw) navodi da vizualizacija omogućava sportistima da stvore osećaj bliskosti u novim (nepoznatim) situacijama, čime se postiže uklanjanje šoka (straha, stresa) od nepoznatog.

Ljudi koji postižu najveće i najčudesnije rezultate, su oni ljudi koji su u stanju da krajnje jasno "vizualizuju" stvari koje bi hteli da "materijalizuju", koji su u stanju da formiraju mentalnu sliku stvari koje bi hteli da ispolje. - Vilijem Voker Etkinson.Metode vizualizacije
Postoji veliki broj različitih metoda vizualizacije, međutim dve metode se izdvajaju kao najučestalije, a po mnogima i kao najefektivnije.

  • Kod prve metode, potrebno je da zamislimo (vizualizujemo) sebe kao stvarnog izvođača akta (tehnike), odnosno da zamislimo kako izvodimo određeni akt unutar sopstvenog tela.
  • Kod druge metode,  potrebno je da zamislimo (vizualizujemo) u svom umu, kao da gledamo izvođenje akta (tehnike) na video traci, odnosno da posmatramo sebe sa distance kako izvodimo određeni akt.
Bez obzira za koju metodu se opredelili, vizualizacija mora biti veoma jasna i specifična, sa velikom pažnjom na detalje, kako bi bila što efikasnija. Fokusirajte se na pravilno izvođenje akta (tehnike), ako je potrebno najpre vizualizujte usporeno izvođenje akta, kako bi izvođenje izgledalo savršeno izvedeno.

Zapamtite da um uči putem ponovljenih vežbi vizualizacije, kao što telo uči putem ponovljenih fizičkih vežbi. Po pravilu vizualizacija dolazi prirodno i što je više vežbate, to postaje lakša. Zato budite uporni.

Psihičke sposobnosti su slične fizičkoj kondiciji; I za jedno i za drugo je neophodno vežbati svakodnevno. - Brajan TrejsiKako do efikasne vizualizacije
  • Postavite sebi cilj - Odlučite šta bi ste želeli postići. U početku se fokusirajte na manje ciljeve, odnosno na one ciljeve za koje verujete da ih možete ostvariti u bliskoj budućnosti. Kako budete napredovali sa vizualizacijom možete sebi postaviti veće (izazovnije) ciljeve.

  • Stvorite jasnu sliku - Stvorite jasnu mentalnu sliku krajnjeg cilja koji želite da ostvarite. Zamislite  sebe, sa što više detalja, u situaciji baš onakvoj kako mislite da bi izgledalo kada bi ste ostvarili svoj cilj.

  • Razmišljajte često - Razmišljajte često o svom cilju, ili još bolje o vašoj mentalnoj slici već ostvarenog cilja. Na ovaj način mentalna slika postaje integralni deo vašeg svakodnevnog života, kako bi ona postala što je moguće više stvarnija.

  • Budite pozitivni po pitanju ostvarenja cilja - Dajte sebi čvrste, pozitivne izjave (afirmacije): da vaš cilj postoji; da radite na njegovom ostvarenju, ili da ste ga već ostvarili. Pokušaje da otklonite sumnje koje se mogu javiti, i vežbajte da steknete osećaj da je ostvarenje vašeg cilja moguće.

  • Napišite svoju vizualizaciju - Baš kao što napisani ciljevi mogu pomoći sportisti da ih ostvari, tako i napisana vizualizacija može biti od pomoći, ukoliko je prosto isčitavate sa razumevanjem.
* Posebno je preporučljivo vizualizaciju praktikovati uveče pre spavanja ili ujutru odmah nakon buđenja, pošto su tad telo i um često već duboko opušteni i receptitivni.


Primer vežbe vizualizacije
Sklopite oči i opustite se. Razmišljajte o nekoj vama poznatoj prostoriji kao što je vaša spavaća soba ili dnevna soba. Setite se nekih poznatih detalja iz nje, kao što je boja tepiha, raspored nameštaja, koliko je osvetljena... Zamislite sebe kako ulazite u tu prostoriju, sedate na udobnu stolicu ili ležete na udoban krevet. Zatim pokušajte da "vidite, osetite i doživite" svu komotnost Vaše sobe.


Umesto zaključka

Svaka slika koju imamo u svom umu sastoji se od stvari kojima se nadamo i stvari koje nisu još viđene; Ono što stvorimo u svom umu stvarno je kao bilo koji deo našeg tela, a ukoliko istinski verujemo u svoju mentalnu sliku, jednoga dana ona će postati deo spoljašnjeg sveta. - Džozef Marfi

Kroz maštu možemo da vizualizujemo neostvarene svetove potencijala koji leži u nama. - Stiven Kavi

Kada imate sveukupnu nameru da ostvarite nešto, to jest duboko to želite, apsolutno verujete da to možete uraditi i da ste spremni to ostvariti, jednostavno ne možete doživeti neuspeh, i obično uspete to ostvariti u veoma kratkom roku.

Kad je vizualizacija u pitanju, ništa Vas ne košta da probate, a možete biti veoma pozitivno iznenađeni njenom efikasnošću. :-)Literatura:
Moć uma - Vilijem Voker Etkinson.
Uspeh što da ne - Džek Kenfild
Kreativna vizualizacija - Shakti Gawain
Sport psychology basics - Andrew Caruso
Mind games - Jeff Grout, Sarah Perrin

 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 05.11.2014.

PROČITAJTE JOŠ