x

Venski sistem

Plućne vene (vv.pulmonalies)
Plućne vene su vene malog plućnog krvotoka. Plućne vene, dve desne i dve leve, nastaju iz brojnih manjih vena koje se susreću u predelu ulaznog polja pluća (hilum pulmonis).  Stabla plućnih vena izlaze iz pluća, idu ka unutra i završavaju u levoj srčanoj pretkomori.

Vene velikog sistemskog krvotoka
Sve vene čovečijeg tela, izuzev plućnih vena, ulivaju se velikim venskim sudovima u desnu srčanu pretkomoru. Vene velikog krvotoka grade dva velika venska sistema, sistem gornje i sistem donje šuplje vene.

Sistem gornje šuplje vene (v. cava superior)
Sustem gornje šuplje vene čine gornja šuplja vena i vene iz kojih ona nastaje. Gornja šuplja vena nastaje spajanjem desne i leve brachiocefalične vene, iza hrskavice i desnog rebra.  Ova velika vena pruža se ispred desnog plućnog korena i završava se u desnoj srčanoj pretkomori. Jedina bočna pritoka gornje šuplje vene je vena azigos (v. azygos) koja skuplja krv iz zidova grudnog koša. Ova vena je važan anastomotični krvni sud koji povezuje sistem gornje i donje šuplje vene.

Desna i leva brahiocefalična vena (v. brachiocephalica dextra et sinistra)
Desna i leva brahiocefalična vena nastaju iza odgovarajućeg grudno-ključnog zgloba, spajanjem unutrašnje jugularne vene i potključne vene. Spoj ove dve vene se naziva venski ugao (angulus venosus).

Unutrašnja jugularna vena  (v. jugularis interna)
Unutrašnja jugularna vena je veliki venski sud koji sakuplja krv iz mozga, glave i vrata. Ova vena se direktno nastavlja na sigmoidni sinus. Venski sinusi tvrde moždanice (sinus durae matris) su venski sudovi koje gradi duplikatura tvrde moždanice (dura mater).  U venske sinuse tvrde moždanice ulivaju se  venski sudovi mozga. Završni i najveći odvodni venski sistem je sigmoidni sinus (sinus sigmoideus) koji se od jugularnog otvora (foramen jugulare) na bazi lobanje, nastavlja unutrašnjom jugularnom venom.

Potključna vena (v. subclavia)
Potključna vena je parni venski sud koji se nastavlja na pazušnu  venu, od spoljašnje ivice prvog rebra. Pazušna vena je venski sud u koji se skuplja krv iz čitavog gornjeg ekstremiteta. Vene gornjeg ekstremiteta se dele na površne i duboke. Površne vene ruke se nalaze u potkožnom tkivu ruke, potkožne vene se ulivaju u neki od dubokih venskih sudova gornjeg ekstremiteta.

Sistem donje šuplje vene (v. cava inferior)
Sistem donje šuplje vene se sastoji iz stable donje šuplje vene i njenih pritoka. Donja šuplja vena nastaje u visini petog slabinskog pršljena spajanjem desne i leve zajedničke bedrene vene. Ova vena se nalazi u retroperitonealnom prostoru trbušne duplje. Donja šuplja vena se nalazi duž desne strane kičmenog stuba, iza gušterače i jetre, odatle kroz svoj otvor na prečagi (diaphragma) ulazi u grudnu duplju i uliva se u desnu srčanu pretkomoru. Najvžnije bočne pritoke donje šuplje vene su bubrežne vene (v.renales) i vene jetre (v.hepaticae) kojima se dovodi krv iz jete.

Zajednička bedrena vena - desna i leva (v. iliaca communis dextra et sinistra)
Zajednička bedrena vena nastaje u visini krsno-bedrenog zgloba spajanjem unutrašnje i spoljašnje bedrene vene. Unutrašnja bedrena vena (v. iliaca interna) je paran venski sud koji skuplja krv iz zidova i organa odgovarajuće polovine karlične duplje. Spoljašnja bedrena vena (v. iliaca externa) je paran venski sud koji nastaje u visini preponske veze (lig. inguinale) nastavljanjem na butnu venu. Butna vena (v.femoralis) je najveći venski sud koji sakuplja krv iz čitavog donjeg uda. Vene donjeg ekstremiteta se dela na površne i duboke. Površne vene donjeg uda se nalaze u potkožnom tkivu i ulivaju se u duboke vene donjeg ekstremiteta. 
Autor: N/A Objavljeno: 06.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ