x

Sportska diplomatija

Sportska diplomatija
Sport i sportisti su najveći ambasadori jednog društva (opšta konstatacija).

"Makedonija u polufinalu, ovo je jedno od najvećih iznenađenja u istoriji evropskih prvenstava u košarci, a utakmica se gledala i u beogradskim kafićima i gosti su navijali kao da igra reprezentacija Srbije" (B92.net, vesti, sreda,14.09.2011, 21.46).

Kao abmasador UNICEF-a, Doković pri poseti vrtiću "Pčelica" u Smederevu je izjavio, citat "Ono što sam naučio kao dete i  dalje ima ogroman značaj na moj život jer sam imao sreću i privilegiju da imam dobar početak u detinjstvu, da razvijam svoj talenat. Na?alost,  ovakav poeetak života nemaju sva deca i zato moramo da pomognemo onim mališ1anima koji su rođeni u siroma1štvu ili su na marginama društva, kako bi ostvarili svoje snove. Iskoristiću svoj uticaj i kontakte u svetu da pozovem donatore da pomognu deci. Srbija je otvorena zemlja u kojoj ima mesta za sve" (Oficijalna veb strana Novaka Đokovića 2011, www.novakdjokovic.rs)

"Sport ima jedinstveni i nezamenljivi kapacitet da ujedini ljude, bez obzira na njihove etničke, verske ili socijalne razlike. Uveren sam da sport može biti dugoročna alatka u službi mira" (Prince Albert II Monaco, Peace and sport Forum,2010). 
Sportska-diplomatija

Ovi citati predstavljaju primer kako jedna grupacija (makednoski košarkaški tim) i jedan pojedinac (teniser Novak Đoković), najbolje mogu promovisati svoju zemju putem sporta, u evropskim i svetskim okvirima, ili kako jedan veliki lider kao pojednac gleda na sport kao kapacitet za održavanje mira u svetu.

Peace and sport forumi igraju važnu ulogu u promovisanju nove vrednosti u meunarodnim odnosima i stvaraju mostove između Evrope i zemalja Bliskog istoka. 2010. godine ovaj forum je dodelio prvu nagradu za projekat koji je pokazao da se može preko tenisa graditi saradnja. Taj projekat je bio teniska sradnja između Rohan Boponna (Indija) i Aisam Ui-Haq Quareshi (Pakistan), koja predstavlja kalsičan primer kako je sportska diplomatija odigrala svoju ulogu sa ovim parom u dublu pod motom "Stop war, Start tenis" (zaustavite rat, počnimo tenisom), kampanja koja je pokazala da se može započeti prijateljstvo između Indije i Pakistana.

Zatim primer sa najnovijeg foruma Peace and sport 2011, gde je uvodnu reč imao Presednik Republike Makedonije prof. dr. Gjorđi Ivanov pod ustavnim imenom svoje zemje (iako je naše ustavno ime pod pritiskom jedne članice EU), na tom forumu Predsednik Makedonije je izjavio citat "Kroz svoju moć da privuče, mobiliše i inspiriše pojedince, zajednice i narod, sport nam pomaže u promociji ideje mira, tolerancije, pravde, nenasilja i solidarnosti, sport promoviše pomirenje, posebno u multietničkim, multikonfesionalnim i više jezičnim društvima"." Time je sportski forum pokazao da razlike ne smeju da budu prepreka intergacije jedne zemlje na svom putu.

Sa samim učešćem u internacionalnim sportskim kretanjima i sa ambicijom da u njima budemo što aktivniji sa samim sportskim uspesima, u sportu sve veća postaju interesovanja o bazičnim principima pri programiranju rada u fizičkom vaspitanju i sportu, sa posebnim akacentom na sportske igre.

Pri proučavanju raznih odnosa i pojava u sportu, važno mesto u tom procesu zauzima proučavanje grupa, jer celokupna čovekova aktivnost, u bilo kojoj formi, odvija se kroz grupe ili između grupa. Jer društvene grupe zauzimaju jedno od centralnih istraživanja u opštoj sociologiji, te otuda u socilogiji fizičkog obrazovanja i sporta, gde grupe predstavljaju jedno od bitnijih područja ispitivanja.

Istraživanja o prirodi i pravilima malih grupa, njihovom odnosu ka pojedincima, prema drugoj grupi i prema većim institucijama, je područje istraživanja koje se sve više upotrebljava kao termin grupne dinamike (Anastasovski, A. 1989, str.94).

Diplomatija ili diplomacija je pojam koji ima mnogobrojna značenja, ali svima je zajedničko dodirivanje sfere međunarodnih odnosa i spoljne politike. Diplomatija kao reč ima nekoliko značenja: sposobnost, znanje, veština i metoda komuniciranja, održavanja međunarodnih odnosa, pregovaranja, rešavanja konfliktnih situacija. To je ono što se tiče opšte diplomatije kao pojma, ali za to moramo polako ali sigurno da otvaramo put diplomatiji koja se odigrava preko sporta ili tzv. "sportska diplomatija", koja još uvek na ovim prostorima nije ozbiljno tretirana.

Sa samim razvojem i ambicijom kvalitetnog sporta u međunarodnoj sportskoj saradnji, borba za prestiž i ugled država u međunarodnim odnosima putem sporta i visokih sportskih dostignuća, kao i potrebe smišljenog vođenja politika i operativnih aktivnosti na ovom području, u uslovima globalnih društvenih kretanja, otvotrili su i pitanja sportskih diplomatskih aktivnosti u prostoru sporta i posebno problematiku kvalifikovanih i kvalitetnih sportskih radnika i kadrova za obavljivanje tih poslova.

Tako je u novije vreme i već u osnovnim linijama prepoznatljiv termin "sportska diplomatija", sa svojom čvrstom empiriskom utemeljenošću, ali i sa dosta retkim strčenim i načenim obradama i određenjima. (Stakić, D. 200. Str. 122).

S obzirom na prirodu međunarodnog sporta, na karakteristično funkcionisanje međunarodnih sportskih asocijacija, institucija, organa i tela, kao i uloge funkcionisanja u međunarodnim sportskim i drugim odnosima, i sam pojam sportska diplomatija (iako često vezan za ukupne odnose suverenih međunarodno-pravno priznatih država), u velikoj meri podrazumeva specifičnu situaciju, naime, vrlo visokog stepena odgovornosti i u određenom smislu podređenoj autonomiji i suverenitetu tih foruma, institucija i organa, sa inače velikim međunarodnim ugledom i sa odgovarajućim statusom članstva.

Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski Objavljeno: 08.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ