x

Sociološki pristup sportu

Sport je "upleten u određenu društvenu situaciju" ekonomije, politike, kulture, propagande, reklame itd. Sociologija sporta pokušava da nađe odgovor na pitanja konteksta i društvene uslovljenosti sporta. Njen razvoj nije prosta posledica razvoja savremene sociologije, njenog rasprostiranja na sve novije i novije pojave. Sociologija sporta je odgovor na najrealnije potrebe sportskog pokreta, neposredni rezultat tih potreba; ona ukazuje na usku zavisnost između razvoja sporta i razvoja određenih oblasti društvenog života, određenih pojava kulture i civilizacije.

Uticaj sporta na masovnu kulturu i obrnuto, uzajamni odnosi sporta i politike, sporta i religije - pitanja su koja za svoje objaššnjenje moraju uzimati u obzir durštveni okvir, savremene tokove u kojima dominira industrijalizacija i urbanizacija. S obzirom da sociologiju sporta zanima celina društvenosti, u prvom planu njenih istraživanja nalazi se sportski događaj.. Sportski događaj čine igrači (akteri), posrednici i navijači.

Igrači su svakako najvažniji i najistaknutiji, jer bez njih nema utakmice i takmičenja. Za sociološko istraživanje aktera (igrača), zanimljiv je pre svega njihov međusobni odnos, odnos starijih prema mlađim igračima, odnos prema publici, sudijama, trenerima, upravi, funkcionerima i pomoćnom osoblju. Takođe su značajni odnosi igrača prema lokalnoj sredini, porodici, školi, fakultetu i njihovo ponašanje u svakodnevnom životu.

Posrednici u sportu su: pedagozi fizičke kulture, treneri, sudije, funkcioneri, sportski novinari i u poslednje vreme, sve češće, sponzori. Pedagozi fizičke kulture su posrednici između budućih sportista i klubova. Oni naročito treba da poznaju način uspešnog selektiranja sportskih talenata. Njihov odnos, način komuniciranja sa mladima, može uticati na njihovo privlačenje ili odbijanje od sporta.

Navijači se razlikuju od sportske publike po čvršćoj i stalnijoj formi. Sociološko istraživanje interesuje, pre svega, socijalno poreklo navijača, društveni položaj, obrazovni nivo itd. Sport se pretvorio u spektakl, tako da publika sve više dobija na značaju. Zbog brojnosti i nasilničkog ponašanja navijanje postaje sve važnija pojava kako sa društvenog, tako i sa naučnog stanovišta. U okviru svake sportske publike mogu se izdvojiti neposredni gledaoci sportskih događaja, navijači i navijačko jezgro (gangovi).
 
Autor: N/A Objavljeno: 07.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ