x

Inovacije u sportu

Jedan od najvećih izazova sa kojima se sučava sport (firme, organizacije, klubovi, sportski subjekt) je potreba za inovacijama. Inovacije u savremnom sportu nisu samo potreba, one su postale ključne (neophodne) u njegovom daljem razvoju. U modernom masovnom društvu (industriji , tržištu) sportski subjekti moraju da uvode inovacije u svoje poslovanje (usluge, proizvode) kako bi ostali konkurentni. Brže promene tržišnih uslova zahtevaju sve češće inovacije proizvoda  i usluga, administrativnih procesa i tehnologije.

Inovacija predstavljaja generisanje (obradu) nove ideje i njenu implementaciju (primenu) na novi proizvod, proces ili uslugu.  Inovacija uključuje sve velike i male izmene i promene.  Inovacije podrazumevaju razvoj novih proizvoda i usluga ili pronalaženje boljeg načina za njihovu isporuku i prezentovanje. Inovacije su zamenile staru praksu sniženja cena koja je služila firmama kao glavno oružije u borbi sa konkurentima da sačuvaju ili prošire svoj udeo na tržištu. Rat cenama (smanjenje cena proizvoda/ usluga radi povećanja konkurentnosti) može imati koban ishod po sportski subjekt, kao što je na primer bankrot ili stečaj.

Sportski subjekti se u borbi za svoj udeo na tržištu pre se okreću poboljšanju svojih proizvoda i usluga, smanjenju troškova i inovacijama nego smanjenju cena. Ostvareni profit omogućava sportskim subjektima da ulažu znatan udeo, od svojih prihoda u razvoj i istraživanje, dizajn proizvoda, smanjenje koštanja proizvodnog procesa, čime se podstiče razvoj i rad na inovacijama i omogućava dalji razvoj i napredak u sporta.
 
Autor: N/A Objavljeno: 06.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ