x

Društvene funkcije i vrednosti sporta

Sport vrši rastući uticaj na glavna područja ljudske aktivnosti, uključujući politička, ekonomska i kulturna poprišta. Njegovo prisustvo može takođe da se oseti u oblasti obrazovanja i zdravstva. Sport je prožeo velike društvene institucije, porodice, škole, opštine i privatna preduzeća, a takođe se ukotvio u svim glavnim medijima, postajući jedna od velikih društvenih pojava. Bitno kulturno značenje sporta odražava kulturni integritet društva. Moralno zdravlje sporta je neprekidno izloženo javnom interesovanju i vrednovanju. Javnost doživljava sport kao sferu fer-pleja i centra moralnog integriteta. Kao deo kulture jednog društva, sport odslikava, štiti i unapređuje-promoviše vrednosti i etiku koje članovi tog društva uvažavaju odnosno očekuju. Osim etičke vrednosti, sport ima vrednost kao oslonac očuvanja zdravlja stanovništva.

Fizička aktivnost je dokazani metod povećanja otpornosti prema bolestima kao i boljeg zdravlja, fizičkog funkcionisanja i povećane vitalnosti i dugovečnosti. Sport, u kontekstu fizičke aktivnosti je najbolji način postizanja fizički i mentalno zdravijeg stanovništva kao cilja zdravstvene politike. Unapređivanje fizičkih aktivnosti je investicija koja povećava dobrobit stanovništva. Sportski programi dobijaju na značaju kao sredstvo društvene intervencije na kritičnu populaciju omladine, izložene savremenim sociopatogenim procesima (narkomanija, alkoholizam, pušenje, kriminalizam, kockanje). Učestvovanje u sportu nije samo sredstvo vezivanja za neku aktivnost radi suzbijanja dosade, nego on potpomaže razvoju individualnosti, prevazilaženje ličnih i društvenih teškoća.

Sport ima značaj za promociju zemlje-države, stanovništva-ljudi. Svaka međunarodna sportska priredba doprinosi promociji zemje kao svetski značajne turističke destinacije. Sa modernim informacionim sistemom, koji sportske događaje prikazuje širom sveta, sport postaje internacionalan i stvara uslove za promociju sportista, sportskih organizacija ali i kompanija-firmi koje sponzorišu takve događaje. Međunarodni sport je jedan od najboljih načina za pristup nacionalnih kompanija tržištima širom sveta. Internacionalne priredbe nisu samo sredstvo demonstracije sportskog talenta nego i majstorstvo reklamiranja (promocije) u tehnološkom, komercijalnom i društvenom pogledu.
 
Autor: N/A Objavljeno: 07.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ