x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO K

Kategorisani sportista
Autor:Zakon o sportu RS, 2011 / Datum:01.01.2015.
Kategorisani sportista jeste sportista koji je na osnovu ostvarenih sportskih rezultata rangiran u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportista. 
Kibernetika
Autor:Dr. Dragan Životić/ Datum:01.01.2015.
U najopštijem smislu, kibernetika se može definisati kao nauka o optimalnom upravljanju složenim dinamičkim sistemima svake vrste, radi postizanja određenog cilja od strane tih sistema. 
Kineziologija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Kineziologija (grč- Kinezis - kretanje, pokret i Logos  nauka) je nauka koja proučava zakonitosti upravljanja procesom vežbanja i posledice tih procesa na ljudski organizam. 
Kiseonički dug
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Do kiaseoničkog duga dolazi tokom napornog rada kada udišemo kiseonika više nego što možemo da ga apsorbujemo. 
Kofein
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Kofein je jedna od najšire upotrebljavanih supstanci u svetu, koji se može naći u kafi, čaju, kakau, gaziranim pićima i različitim namirnicama. Kofein stimuliše centralni nervni sistem, čime se povećava pažnja i koncentracija, poboljšava raspoloženje, smanjuje zamor i odlaže njegova pojava. 
Komunikacija
Autor:Hunt, 1987/ Datum:10.08.2016.
Komunikacija se definiše kao proces u kojem ljudi upućuju i primaju informacije. 
Koncentracija
Autor:Komar/ Datum:01.01.2015.
U svom najistinitijem i neizmenjenom obliku, koncentracija predstavlja sposobnost da usredsredimo um na jednu stvar. 
Kondiciona priprema
Autor:Fox/ Datum:01.01.2015.
Kondiciona priprema predstavlja dugotrajan proces vežbanja u kojem se stalno izmenjuju opterećenje i odmor, stres i prilagođavanje na napore. To će uroditi kvalitetnom kondicionom pripremljenošću, stabilnim i visokim sportskim dostignućima. 
Kondicioni potencijal
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Maksimalna granica fizičke radne sposobnosti koju sportista postiže kondicionim treningom, predstavlja motorički, odnosno kondicioni potencijal tog sportiste. 
Kondicioni trening
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Kondicioni trening - fizička priprema, usmeren je na razvoj i održavanje motoričkih sposobnosti, definisanih kao: snaga, brzina, izdržljivost, fleksibilnost, koordinacija, agilnost, ravnoteža i preciznost. 
Kondicioniranje
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Kondicioniranje (engl. Conditioning) predstavlja redovno učešće u aktivnostima koje imaju za cilj da poboljšaju nivo sposobnosti (pripremljenosti). 
Konvergentno razmišljanje
Autor:N/A/ Datum:04.11.2018.
Razmišljenje koje podrazumeva rešavanje problema s jednim jedinim, tačnim odgovorom.
Koordinisanje
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Koordinisanje (lat. coordinatio) znači uređivanje i međusobno usklađivanje nekog organizacionog sistema. 
Kortizol
Autor:Dr. Vladimir Isurin/ Datum:01.01.2015.
Kortizol predstavlja hormon koji kontrološe metabolizam ugljenih hidrata i masti, ima antiinflamatorno dejstvo i stimuliše razlaganje proteina. 
Koučing
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Koučing (eng. couching) - Koučing je reč engleskog porekla i odnosi se na aktivnost pomaganja osobi koja se obraća za pomoć da zajedno sa koučom ostvari ciljeve. Nastao je u sportu, ali se proširio i na razne oblasti u kojima su ljudima potrebna iskutva i pomoć stručnjaka. Cilj koučinga je da od sadašnjeg stanja nezadovoqstva ili nedovoljne uspešnosti dovede osobu u stanje značajno većeg stepena uspeha i zadovoljstva copstvenim životom. 
Kreatinin
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Upotreba kreatinina kao suplementa je bazirana na njegovoj ulozi u skeletnoj muskulaturi, gde se oko dve trećine njegove ukupne količine nalazi u obliku fosfokreatinina (PCr). Pretpostavlja se da unošenje su-plementa kreatinina može da poveća njegov sadržaj u skeletnoj musku-laturi, pojačavajući adenozin-trifosfat energetski sistem a time i rezultate fizičke aktivnosti velikog intenziteta. 
Krvni doping
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Krvni doping (engl. Blood doping) predstavlja transfuziju krvi koja se izvodi da bi povećala količinu crvenih krvnih ćelija (zrnaca) i srodnih krvnih  proizvoda   u cilju povećanja nivoa kiseonika u krvi. Krvni doping je zabranjen od strane Svetskog Olimpijskog Komiteta. 
Stranica 1 od 2