x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO K - Kibernetika

Kibernetika
Autor: Dr. Dragan Životić / Datum: 01.01.2015.
U najopštijem smislu, kibernetika se može definisati kao nauka o optimalnom upravljanju složenim dinamičkim sistemima svake vrste, radi postizanja određenog cilja od strane tih sistema.