x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO K - Kondiciona priprema

Kondiciona priprema
Autor: Fox / Datum: 01.01.2015.
Kondiciona priprema predstavlja dugotrajan proces vežbanja u kojem se stalno izmenjuju opterećenje i odmor, stres i prilagođavanje na napore. To će uroditi kvalitetnom kondicionom pripremljenošću, stabilnim i visokim sportskim dostignućima.