x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO K - Komunikacija

Komunikacija
Autor: Hunt, 1987 / Datum: 10.08.2016.
Komunikacija se definiše kao proces u kojem ljudi upućuju i primaju informacije. 
Komunikacija
Autor: Wewick i Browning, 1986 / Datum: 10.08.2016.
Komunikacija je proces prenošenja poruke od jedne do druge osobe.
Komunikacija
Autor: Helriegel and Slokum / Datum: 10.08.2016.
Komunikacija je proces koji zahteva postojanje pošiljaoca, koji inicira proces i primaoca, koji kompletira komunikacionu vezu.
Komunikacija
Autor: N/A / Datum: 10.08.2016.
Komunikacija se može definisati kao proces kojim se dolazi do zajednikog, odnosno opšteg razumevanja između dva ili više lica, putem prenosa i primanja poruka.
Komunikacija
Autor: Keith Davis / Datum: 10.08.2016.
Komunikacija je proces prenosa informacija i razumevanja od jedne osobe ka drugoj.
Komunikacija
Autor: Peter Little / Datum: 10.08.2016.
Komunikacija je proces kojim se informacije prenose između pojedinaca i/ili organizacija tako da rezultuju odgovorom koji znaĉi potvrdu njihovog razumevanja.