x

Barbir i Andrić stekli važna zvanja u Trencinu

Barbir i Andrić stekli važna zvanja u Trencinu

Slovački Trenčin od 16. do 18. oktobra 2015. bio je domaćin kursa za trenere i instruktore koji je u okviru Shuttle Time projekta Svetske badminton federacije (BWF) u ovom gradu organizovala Evropska badminton konfederacija (BEC). Na trodnevnom kursu, koji su realizovali Jeroen van Dijk, dugogodišnji vrhunski takmičar i trener u badmintonu, koji trenutno obavlja funkciju menadžera za razvoj u okviru Evropske badminton konfederacije i Tom Kauzer, vrhunski stručnjak iz oblasti badmintona i rukovodilac centra za razvoj badmintona u okviru Irske badminton federacije, Srbiju su predstavljali Milan Barbir, glavni trener badminton reprezentacija Srbije i Andreja Andrić, generalni sekretar Badminton saveza Srbije. Njih dvojica su bili među ukupno 15 polaznika kursa iz osam zemalja (Slovačka, Češka, Mađarska, Norveška, Poljska, Grčka, Letonija i Srbija).


“Program kursa podrazumeva celodnevni program aktivnosti koji obuhvata teorijska predavanja i praktičnu nastavu, vrlo je interaktivne prirode i zahteva aktivno učestvovanje svih polaznika. Polaznici kursa usavršavaju znanja vezana za primenu BWF Shuttle Time programa preuzimanjem uloga učenika, nastavnika i instruktora, u kratkim vremenskim intervalima imaju obavezu da pripreme realizaciju određenih segmenata i da u toku realizacije pokažu i kroz praktičan rad dodatno usavrše svoje sposobnosti da prenesu znanja vezana za badminton. Sam program podrazumeva korišćenje različitih nastavnih metoda i metoda pripreme i planiranja procesa nastave. Realizatori kursa takođe veoma aktivno prate i vrednuju sposobnosti, angažovanje, znanje i napredak polaznika kursa, praktično od samog početka do kraja. Mnogi obrazovni sistemi bi mogli da pozavide načinu organizacije i realizacije samog kursa, odnosno načinu na koji je BWF Shuttle Time program osmišljen da se sprovodi sa školskom populacijom”, kazao je Andrić.


Oba predstavnika BASS su uspešno realizovala sve svoje aktivnosti na kursu. Milan Barbir je jedan od dvojice polaznika kursa koji su stekli najviše zvanje, zvanje Trenera BWF Shuttle Time programa, a Andreja Andrić je jedan od petorice polaznika koji su stekli zvanje BWF Shuttle Time instruktora.


“Mogu slobodno da kažem da su ciljevi koji su zacrtani pre odlaska u Slovačku ispunjeni preko očekivanja. Mi smo izuzetno zadovoljni načinom na koji je kurs izveden, a smatram da su predstavnici Evropske badminton konfederacije takođe bili izuzetno zadovoljni našim nastupom. Badminton savez Srbije je sticanjem ova dva zvanja obezbedio veoma bitne uslove za dalje sprovođenje ovog projekta u Srbiji. Znanja koja smo proširili u Slovačkoj i zvanja koja smo stekli nam sada omogućuju da, uz koordinaciju sa sa BEC/BWF, samostalno nastavimo sa daljim obučavanjem kadra što u mnogome ubrzava i olakšava ispunjenje glavnog cilja ovog globalnog projekta”, istakao je Barbir.


Inače, osnovni cilj BWF Shuttle Time projekta jeste da badminton postane školski sport broj 1 na planeti. U tom cilju kursevi, kao što je bio ovaj u Slovačkoj, služe za obuku i pripremu budućih iInstruktora BWF Shuttle Time programa čiji je osnovni zadatak da na nacionalnom nivou obučavaju nastavnike koji će realizovati BWF Shuttle Time program i raditi sa decom u školama i trenera BWF Shuttle Time programa koji će imati zadatak da na nacionalnom nivou vrše obuku i pripremu instruktora. Naša zemlja se pre pet godina uključila u ovaj značajni projekat koji je prvo počeo sa realizacijom Andrić, uz stručnu i ostalu pomoć BASS, u Osnovnoj školi “Jefimija” u Obrenovcu.


Vlada Republike Srbije – Ministarstvo omladine i sporta obezbeđivanjem neophodnih finansijskih sredstava u značajnoj meri je doprinelo učešću srpskih predstavnika na edukativnom kursu u Slovačkoj.


Datum: 21.10.2015. Autor: Badminton savez Srbije

PROČITAJTE JOŠ...